Průmyslová produkce zůstala na úrovni loňského července

Průmyslová produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,2 %.
Průmyslová produkce v červenci 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Meziročně vzrostla o 0,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 procentního bodu, růst o 13,6 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 5,6 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 22,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -1,2 p. b., pokles o 12,0 %), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,24 p. b., pokles o 5,0 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,23 p. b., pokles o 7,2 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 5,6 % (v červenci 2019 bylo o dva pracovní dny více než v červenci 2018).
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v červenci 2019 meziročně vzrostly o 9,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 10,2 %.
Hodnota nových zakázek v červenci 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 10,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 12,4 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +6,0 p. b., růst o 18,4 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +2,0 p. b., růst o 71,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p. b., růst o 10,8 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,3 p. b., pokles o 18,2 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červenci 2019 meziročně snížil o 0,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2019 meziročně vzrostla o 6,9 %.
Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,9 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červenec 2019 dne 12. 9. 2019. (6.9.2019)