Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a Ostravě za druhé pololetí roku 2021

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů.  
Brno
► V druhé polovině roku 2021 byla v Brně dokončena kancelářská budova Rašínova 4  
► Nejvíce realizované poptávky po brněnských kancelářích bylo ze sektoru poradenských služeb 
► Neobsazenost na kancelářském trhu v Brně mírně vzrostla na necelých 12 % 
Nabídka kancelářských prostor v Brně
Celková výměra moderních kancelářských ploch činila na konci druhého pololetí roku 2021 celkem 637 900 m2. Budovy třídy A představovaly celkem 73 % celkové plochy, zbylých 27 % tvořily kanceláře třídy B.  
V druhé polovině roku byla v Brně dokončena pouze rekonstrukce kancelářské budovy Rašínova 4 o velikosti
1 500 m2
Aktuálně je ve výstavbě osm projektů a jedna rekonstrukce s celkovou moderní kancelářskou plochou 66 600 m2, z nichž největší jsou:
▪ Nová Zbrojovka D4 (12 000 m2)  
▪ Brno Business Park E (12 000 m2)  
▪ Šumavská Tower A (11 600 m2
▪ Centrum Šumavská II (10 300 m2)  
Z celkového objemu kancelářských prostor ve výstavbě by přibližně 47 % mělo být dokončeno v roce 2022. 
Realizovaná poptávka v Brně
Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) ve druhém pololetí roku 2021 dosáhla 38 100 m2, což představuje nárůst o 57 % v porovnání s předchozím pololetím a o 50 % při meziročním srovnání. Největší podíl (23 %) na tomto objemu měly v Brně společnosti ze sektoru poradenských služeb.  
Největší transakcí druhé poloviny roku 2021 byla renegociace společnosti PPG Industries Czech Republic v budově Spielberk Office Centre IQ (4 970 m2), následovaná renegociací společností CB&I v budově Spielberg Office Centre IQ (4 920 m2). Třetí největší transakcí byl nový nájem společnosti ze sektoru stavebnictví a přepravy v Areálu Slatina Green Building II (3 790 m2), následovaný novým nájmem společnosti Seznam v projektu Campus Science Park C (3 700 m2).   
Neobsazenost kanceláří v Brně
Celkem 75 500 m2 moderních kancelářských ploch bylo na konci druhého pololetí roku 2021 volných. Míra neobsazenosti se mírně zvýšila na 11,8 %, což představuje nárůst o 50 bazických bodů při srovnání s předchozím pololetím.  
Nájemné  
Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně ve druhé polovině roku 2021 se drželo v rozmezí 15,00 - 16,00 eur za m2 na měsíc. 
Ostrava
► V Ostravě je ve výstavbě téměř 21 tisíc m2 kancelářských ploch  
► Neobsazenost ostravských kanceláří opět mírně poklesla 
Nabídka kancelářských prostor v Ostravě  
Celková výměra moderních kancelářských ploch činila v Ostravě na konci druhého pololetí roku 2021 celkem
219 100 m2. Kancelářské plochy třídy A představovaly 74 % celkové plochy a zbývajících 26 % tvořily kanceláře třídy B.   
Během druhého pololetí 2021 nebyla dokončena žádná nová kancelářská budova. Ve výstavbě je v tuto chvíli jediný projekt Organica s celkovou výměrou 20 600 m2 kancelářské plochy s plánovaným dokončením v roce 2023.  
Realizovaná poptávka v Ostravě  
Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) dosáhla ve druhém pololetí roku 2021 celkem 1 600 m2, což představuje propad
o 91 % v porovnání s prvním pololetím 2021, a zůstala stabilní při meziročním srovnání.   
Neobsazenost kanceláří v Ostravě  
V Ostravě bylo ke konci druhého pololetí roku 2021 evidováno 13 000 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti klesla oproti jeho prvnímu pololetí 2021 o 56 bazických bodů na úroveň 5,9 %. 
Nájemné
Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě ve druhém pololetí roku 2021 mírně navýšilo na úroveň 12,50 – 13,00 eur za m2 na měsíc.  
Regionlal Research Forum 
Členové Regional Research Fora - CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank – v roce 2021 provedli reklasifikaci všech nemovitostí, které jsou v současné době zařazeny do celkové výměry brněnských moderních kanceláří, tak aby hodnocená kritéria lépe odrážela moderní trendy v oblasti nemovitostí a developmentu. Počínaje prvním čtvrtletím roku 2021, se členové Regional Research Fora dále rozhodli monitorovat trh na kvartální bázi. 
Minimální požadavky pro zařazení do celkové výměry moderních kanceláří třídy A nebo třídy B zahrnují:
▪ Dokončení nebo rekonstrukce po roce 1990 
▪ Velikost pronajímatelné plochy alespoň 1 000 m2
▪ Dostupné jednotky jsou inzerovány odpovídajícím způsobem  
Při hodnocení kvality nemovitosti jsou zahrnuty následující hlavní kategorie se stručným popisem:
▪ Technické specifikace – jak dobře je nemovitost postavena a vybavena. 
▪ Smart technologie – efektivita budovy, jaké smart technologie používají a jaké nadstandardní vybavení budovy nabízejí 
▪ Lokalita – dostupnost, služby a občanská vybavenost v blízkosti nemovitosti 
▪ Servis a zabezpečení – jakým způsobem je budova bezpečna a spravována 
▪ Parkování – parkovací poměry s různými požadavky na budovy v centru města, ve vnitřním městě a ve vnějším městě 
▪ Stáří budovy – dokončení budovy nebo poslední rekonstrukce 
▪Subjektivní hodnocení – subjektivní hodnocení členů Regional Research Fora.  
Každé z kritérií má podkategorie, které umožňují bodování, což vede ke konečnému skóre nemovitosti. (12.2.2022)