Rekordní investice, nové investiční fondy a rostoucí počet startupů: advokátní kancelář Mavericks zveřejnila novou zprávu o venture kapitálovém trhu

Startupový trh v Česku v minulém roce opět rostl. Podle dat nové zprávy advokátní kanceláře Mavericks specializující se mimo jiné na technologie a venture kapitálové transakce byl rok 2021 v mnoha ohledech rekordní. Kromě několika obřích investic do zavedených českých startupů jako Productboard se dařilo i startupům v brzké fázi vývoje. Medián předinvestiční valuace startupů v pre-seed a seed kolech v roce 2021 významně vzrostl o 45 milionů Kč na 120 milionů Kč. Medián výše investic vzrostl o 1 milion Kč na 13,5 milionu Kč. Celkem se v Česku do startupů v pre-seed a seed investičních kolech proinvestovaly odhadem až 4 miliardy korun, o miliardu více než v předchozím roce.
„Podle našich dat český trh v loňském roce pokračoval v trendech z roku 2020. Navzdory pokračující pandemii se digitálnímu sektoru i nadále daří a krize navíc přinesla prostor pro vznik nových nápadů a projektů. Zároveň v loňském roce vzniklo několik nových investičních fondů zaměřených na investice do technologických startupů. Vzhledem k řadě velkých exitů lze také očekávat, že se na trhu objeví hned několik významných andělských investorů a nových investičních vehiklů vycházejících z komunity úspěšných českých podnikatelů nové generace,“ hodnotí VC trh v Česku Tomáš Ditrych, zakladatel a partner advokátní kanceláře Mavericks.
Venture Capital Deals Report 2021 kromě finančních ukazatelů poodhaluje také trendy konkrétních ujednání investičních smluv. V posledních letech je například zřejmý odklon od tzv. tranší, kdy se investice rozděluje typicky do dvou nebo tří částí, pro jejichž získání je nutné splnění podmínek nebo uplynutí stanovené doby. V minulém roce se objevily zhruba ve třetině investičních smluv, zatímco v roce 2020 to byla přibližně polovina. Nová zpráva Mavericks obsahuje také další statistiky například o využívání ESOPů, anti-dilution ujednáních nebo likvidačních preferencích.
„Český startupový trh může v budoucnosti ještě více zrychlit, pokud se nám podaří odstranit řadu překážek, jež českým startupům znepříjemňují život a brzdí jejich rozvoj. Mezi takové překážky patří zkostnatělá česká legislativa, která neumožňuje naplno využívat potenciál opčních programů pro zaměstnance, tzv. ESOPů. Problémem je z našeho pohledu také nedostatečná digitalizace státní správy a absence daňových incentiv, které by podpořily andělské investice v těch nejranějších investičních fázích,“ popisuje některé brzdy českého startupového prostředí Tomáš Ditrych.
Mavericks svým reportem vyplňují informační vakuum o stavu českého trhu
Až do loňského roku v Česku chyběly pravidelné kompletní informace o stavu tuzemského venture kapitálového trhu, které by investorům a zakladatelům startupů poskytovaly potřebná data. Proto se v advokátní kanceláři Mavericks, která se specializuje na M&A transakce v segmentu technologií a inovací, rozhodli využít data od svých klientů a z veřejně dostupných zdrojů a sestavit komplexní zprávu o venture kapitálových transakcích do startupů v raných fázích jejich existence.
„Naši klienti se nás často ptají na aktuální tržní standardy a oficiální čísla, která by ilustrovala stav VC trhu v Česku. Jelikož žádná spolehlivá data veřejně dostupná nejsou, rozhodli jsme se využít svých vlastních dat pocházejících z desítek transakcí, na kterých se jako advokátní kancelář každý rok podílíme, a poskytnout je online zdarma všem, kdo je využijí. Na náš VC report za rok 2020 jsme dostali mimořádně pozitivní zpětnou vazbu nejen od investorů a startupů, ale i od novinářů, kteří podobné statistiky do té doby taktéž postrádali. Proto jsme se v této aktivitě rozhodli pokračovat a připravit i VC Deals Report pro rok 2021,“ vysvětluje Ditrych. (2.2.2022)