Rosatom rozšiřuje svůj systém řízení kvality na další čtyři zahraniční projekty

Společnost IK ASE (Inženýringová divize ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) zahájila rozšiřování svého systému řízení kvality EOS-Kačestvo na další čtyři projekty výstavby jaderných elektráren v zahraničí: 3. a 4. blok Sü-ta-pao (angl. Xudabao, Čína), 2 bloky Paks II (Maďarsko), 4 bloky El Dabaa (Egypt) a 2 bloky Uzbecké jaderné elektrárny.
„Dohodu o zavedení tohoto systému pří výstavbě první uzbecké jaderné elektrárny jsme uzavřeli v rámci smlouvy na provedení inženýrských průzkumů v lokalitě. Plánujeme její použití zakotvit i v budoucí EPC smlouvě na výstavbu této elektrárny. Nyní také řešíme rozšíření našeho systému na projekty jaderných elektráren Sü-ta-pao a El Dabaa,“ uvedl ředitel pro kvalitu v IK ASE Sergej Guščin.
EOS-Kačestvo vznikl jako jednotný systém řízení kontroly kvality Rosatomu. Jeho uplatnění v praxi předpokládá, že v podniku bude zavedena metodika 8D, což je jedním z řady kroků pro předcházení chybám v dokumentech nebo ve výrobě.
V současnosti je do systému EOS-Kačestvo zapojeno 366 dodavatelů a zhotovitelů společnosti IK ASE v Rusku. Systém je zaveden v plnohodnotném režimu v projektech jaderných elektráren Ostrověcká v Bělorusku a Kurská II v Rusku. Jeho zavedení umožňuje se plně oprostit od papírové dokumentace při jednání mezi jednotlivými smluvními stranami i při spolupráci se zákazníky ze zemí, kde se staví jaderná elektrárna. Účast pro společnosti mimo strukturu Rosatomu je bezplatná.
Rosatom používá v rámci projektů na výstavbu jaderných elektráren různé pokročilé systémy pro řízení nákladů, doby výstavby i kvality. V roce 2019 například v 11 svých podnicích zavedl systém TCM NC (Total Cost Management Nuclear Construction), který patří do programu digitální transformace výstavby jaderných elektráren Rosatomu.
V oblasti řízení životního cyklu jaderných elektráren Rosatom několik let používá metodiku Multi-D, která je nejvýraznější ve fázi projektování a výstavby nových bloků a umožňuje dohlížet nad dodržováním termínů a nákladů. Díky ní se podařilo například 3. blok Rostovské jaderné elektrárny (Rusko) spustit o dva měsíce dříve oproti plánu a ušetřit během výstavby zhruba 12 % nákladů. Tuto technologii Rosatom používá pro výstavbu jaderných elektráren jako jediný na světě. (17.3.2020)
Obr. Část hlavního cirkulačního čerpadla pro Kurskou JE-II na výrobní hale podniku Petrozavodskmaš jednoho z podniků zapojených do EOS-Kačestvo