Rostechnadzor prověřuje připravenost 6. bloku Leningradské JE ke komerčnímu provozu

V Leningradské jaderné elektrárně začala 1. února 2021 závěrečná prověrka 6. bloku před jeho uvedením do komerčního provozu. Blok má reaktor VVER-1200 a ruský jaderný dozor kontroluje to, zda je všechno připraveno v souladu s platnou legislativou.
Inspektoři se budou v elektrárně pohybovat do konce letošního února. Během této doby provedou kontrolu souladu postavených budov s projektem, prověří to, zda provedené práce odpovídají technickým požadavkům, normám a zákonům, zkontrolují projektovou a provozní dokumentaci, zhodnotí stavby a smontovaná technologická zařízení a zkontrolují připravenost provozního personálu nového bloku. Zvláštní pozornost bude věnována jaderné bezpečnosti, radiační ochraně a hygienické, epidemiologické a ekologické stránce provozu bloku.
„Na základě výsledků prověrky bude vypracována závěrečná zpráva. Tu použijeme jako podklad při získávání klíčového povolení od ruského stavebního dozoru při uvádění objektu do provozu, potvrzení souladu postaveného bloku s technickými požadavky ruské legislativy, projektovou dokumentací a dalšími dokumenty,“ uvedl hlavní inženýr jaderné elektrárny Leningradská II Alexandr Beljajev.
Jakmile budou získána poslední povolení, nový blok VVER-1200 generace III+ bude připraven na uvedení do provozu. Každý den pak bude vyrábět zhruba 28 GWh elektřiny. Uvedení do komerčního provozu je plánováno na jaře letošního roku.
Reaktory VVER-1200 se staví i v dalších zemích, nyní probíhá například spouštění 1. bloku Běloruské jaderné elektrárny. Dále si tuto technologii pro své nové jaderné bloky vybraly i země jako Maďarsko (JE Paks II), Finsko (JE Hanhikivi), Egypt (JE El Dabaa), Bangladéš (JE Rooppur) ad.
S reaktory VVER-1200 mají české firmy reálné dodavatelské zkušenosti. Do nových bloků Leningradské jaderné elektrárny například dodaly armatury firmy Arako, Armatury Group, Modřany Power, Mostro a MPower Engineering, LOCA-kabely Kabelovna Kabex a čerpadla Sigma Group. Šlo v souhrnu o produkci za 350 milionů korun. Do elektrárny Novovoroněžská II putovaly z Česka v letech 2003 – 2016 armatury, hermetické kabelové průchodky, čerpadla, elektropohony, laboratorní vybavení a obráběcí stroje v celkové hodnotě přes 1,4 miliardy korun. (3.2.2021)