Růst cen zahraničního obchodu pokračoval

V květnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,2 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně se vývozní a dovozní ceny zvýšily shodně o 2,0 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v květnu vzrostly o 0,2 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména růst cen ve skupině průmyslového spotřebního zboží o 0,9 %. Ceny minerálních paliv rostly o 1,1 % (především ropných výrobků) a ceny chemikálií o 0,9 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 1,9 %.
Dovozní ceny se v květnu zvýšily o 0,3 %. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 1,9 % (především ropy). Ceny ostatních surovin se zvýšily o 1,6 %, potravin o 0,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.
Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Z významnějších skupin zaznamenala negativní hodnoty směnných relací minerální paliva (99,2 %), potraviny (99,5 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací dosáhlo průmyslové spotřební zboží (100,9 %) a chemikálie (100,8 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 2,0 % (v dubnu o 3,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů 
a dopravních prostředků o 1,6 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv (zejména elektřiny) a průmyslového spotřebního zboží shodně o 4,5 % a ceny potravin o 3,8 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 1,4 %.
Dovozní ceny se zvýšily o 2,0 % (v dubnu o 3,4 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,6 %. Největší růst zaznamenaly ceny ostatních surovin o 9,2 % (hlavně rud kovů), potravin o 3,2 % a ceny minerálních paliv o 3,0 %. Snížily se pouze ceny nápojů a tabáku o 4,5 %.
Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,0 % (v dubnu hodnota 99,7 %) a po dvou měsících se dostaly z negativních hodnot. Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (90,3 %), stroje a dopravní prostředky (99,0 %) a chemikálie (99,4 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (104,1 %) 
a polotovary (101,5 %). (14.7.2019)