Savills: Objem realitních investic v České republice poklesl meziročně pouze o 8 %

Celkový objem realitních investic v ČR dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2021 úrovně 290 milionů EUR, jak uvádí nejnovější zpráva společnosti Savills. Bez mimořádné transakce prodeje portfolia Residomo v hodnotě 1,3 miliardy EUR je objem investic nižší meziročně pouze o 8 %.
Lenka Pechová, senior research analyst spol. Savills ČR a SR, říká: „Během prvního čtvrtletí letošního roku bylo uzavřeno 13 transakcí, což je o 18 % více než před rokem. Stejně jako v předešlém čtvrtletí byly nejatraktivnějším sektorem na českém investičním trhu administrativní prostory, které přilákaly kapitál ve výši 163 milionů EUR, což představuje 56 % z celkové čtvrtletní investiční aktivity. Průmyslové nemovitosti byly druhým nejatraktivnějších sektorem s podílem 21 %.“
Tuzemští investoři získali deset z celkových 13 nemovitostí, kdy tři z těchto nemovitostí se nacházely v Praze. Sedm z celkových 13 obchodů uzavřených během prvních třech měsíců letošního roku bylo v hodnotě do 10 milionů EUR, zatímco tři transakce se pohybovaly v cenovém rozmezí 50 milionů EUR až 100 milionů EUR.
Výnosové míry (yieldy) z kancelářských a průmyslových nemovitostí kategorie „core“ v prémiových lokalitách se v prvním čtvrtletí nezměnily. U nejlepších kancelářských budov zůstaly na úrovni 4,10 %, i díky přetrvávající poptávce. Vysoká obsazenost a stabilní nájemné v prémiových průmyslových halách udržely odhadovaný yield kolem 4,25 %.
U nákupních center lze pozorovat mírné zvýšení yieldů, zatímco u prémiových maloobchodních jednotek zůstaly v prvním čtvrtletí beze změny.
Nemovitosti kategorie „core“ v prémiových lokalitách zůstávají nejžádanějšími, poptávka však i nadále převyšuje nabídku. Společnost Savills také zaznamenává zvýšený počet transakcí jejichž předmětem jsou mimopražské nemovitosti. Před příchodem pandemie COVID-19 představovaly pražské nemovitosti 55-75 % všech transakcí uzavřených v daném roce.
Fraser Watson, ředitel oddělení investičního poradenství spol. Savills ČR a SR, komentuje budoucí vývoj na trhu: „Relativně nízký meziroční procentní pokles objemu transakcí je povzbudivým signálem, že trh je nadále v normálu a funguje v uspokojivé míře. Také přetrvávající poptávka ze strany investorů může vlastníky nemovitostí, kteří zvažují jejich prodej, jen těšit. Výhled transakční aktivity vnímáme pozitivně s očekávaným nárůstem investiční aktivity ve druhé polovině roku, jakmile se nejistota související s pandemií rozptýlí a pozornost se přesune k naplnění ročních akvizičních cílů.” (3.5.2021)