SP ČR představil priority pro úspěch českého průmyslu v EU

Svaz průmyslu připravil přehled základních priorit a požadavků, jejichž naplnění na evropské úrovni je klíčové pro rozvoj české ekonomiky a firem. Měsíc před volbami do Evropského parlamentu apeluje na kandidáty a budoucí europoslance, aby při své práci nezapomínali na zájmy České republiky, jejích obyvatel a českých firem. Devět oblastí, kde český průmysl očekává kvalitní evropskou legislativu či podporu EU pokrývá širokou škálu od energetiky až po ochranu spotřebitele. Svaz také identifikoval tzv. České sedmero pro ekonomický úspěch našeho průmyslu v EU. Svaz průmyslu bojuje za kvalitní podnikatelské prostředí nejen v ČR, ale díky svému členství v evropské byznysové konfederaci BusinessEurope také v EU.
V příštích letech budou muset české firmy pokračovat v investicích do nových výrob a obchodních modelů s vysokou přidanou hodnotou, které jim umožní účtovat si za své produkty a služby vyšší ceny. Jen tak budou moci vyhovět požadavkům zaměstnanců na rychlejší růst mezd, a podílet se tak na růstu blahobytu v České republice.
„Evropská unie může českému průmyslu v této transformaci významně pomoci. Základním předpokladem je odbourávání existujících bariér na vnitřním trhu. K tomu patří i zajištění volného pohybu služeb, které se stávají nedílnou součástí dodávek strojů, zařízení nebo software a jsou nositelem vyšší přidané hodnoty. Samozřejmostí se musí stát pátá svoboda, tedy volný tok dat, na nichž je moderní ekonomika životně závislá,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Regulace, která přichází z Evropy a na jejíž tvorbě se podílejí také čeští europoslanci a zástupci české vlády, významně ovlivňuje tuzemský byznys. „Proto je třeba při tvorbě nových pravidel pečlivě zvažovat, jaký dopad budou mít na firmy, a jestli není nová regulace zbytečná. Příkladem může být energetika, která dostala v uplynulých letech zcela novou sadu pravidel. Totéž platí o autoprůmyslu, který kvůli evropským klimatickým cílům čeká obrovská technologická změna a s ní související investice,“ uvádí Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Svaz průmyslu se zapojil do kampaně evropské konfederace BusinessEurope, která vyzývá k aktivní účasti voličů v květnových evropských volbách. Podnikatelé a manažeři si důležitost Evropského parlamentu uvědomují. V minulých volbách v roce 2014 jich přišlo volit 53 procent. „BusinessEurope spolu se svými členy, národními podnikatelskými asociacemi z 35 zemí, povzbuzuje podnikatelskou komunitu a všechny občany, aby šli volit, protože tyto volby do Evropského parlamentu jsou klíčové pro budoucnost Evropy. Euroskepticismus, který lze v Evropě pozorovat, je výrazem řady obav. Tyto obavy využívají populisté, kteří navrhují příliš zjednodušená řešení, která ale v praxi nefungují. Podnikatelská komunita musí jasně říct, že pro nás je EU řešení a nikoliv problém. Náš společný blahobyt závisí na dobrém fungování EU,“ vysvětluje Pierre Gattaz, prezident BusinessEurope.
České sedmero pro úspěch v eu
„Přínosy evropské integrace jsou z pohledu byznysu nesporné. Musíme se ale sami starat a pracovat na tom, abychom z členství v EU získávali maximum a aby nám EU umožňovala zvyšovat konkurenceschopnost a zajišťovala podmínky pro rozvoj lidí a podnikání,“ uvádí Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Svaz průmyslu proto definoval České sedmero pro ekonomický úspěch našeho průmyslu v EU. Průmysl v České republice bude prosperovat a přispívat ke zvyšování životní úrovně, jen když:
- bude mít férové podmínky na vnitřním trhu EU,
- bude fungovat volný pohyb služeb bez uměle vytvářených národních bariér,
- nebude zatěžovaný novou a administrativně náročnou regulací, místo toho, aby se důsledně vymáhalo plnění existujících pravidel,
- EU nebude nadměrnou regulací brzdit rozvoj nových odvětví, především v digitální ekonomice,
- bude moci efektivně využívat nástroje pro podporu výzkumu, vývoje a inovací,
- EU bude ctít rozdíly v historických, přírodních a technologických podmínkách mezi jednotlivými členskými zeměmi,
- bude mít férové postavení vůči konkurentům z USA, Číny a dalších zemí mimo EU a volný přístup na trhy třetích zemí.
Svaz také zveřejnil devět prioritních oblastí českého průmyslu, kterým by měl nový Evropský parlament věnovat pozornost. Svůj policy paper zaslal elektronicky lídrům kandidátek i stávajícím europoslancům. Po volbách Svaz povede delegaci podnikatelů do Štrasburku, kde české europoslance s prioritami seznámí osobně prezident Svazu Jaroslav Hanák.
Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem BusinessEurope od roku 1993. Toto členství je nejpřímější a nejefektivnější cestou, jak už v zárodku ovlivňovat tvorbu iniciativ, politik a legislativních i nelegislativních opatření Evropské komise. Přímo v Bruselu má Svaz průmyslu své stálé zastoupení.
BusinessEurope je největší a nejsilnější podnikatelskou lobby vůči evropským institucím a hlavním zástupcem zaměstnavatelů v evropském sociálním dialogu. Sdružuje čtyřicet národních průmyslových svazů a asociací z 35 evropských zemí. Zastupuje 20 milionů firem v Evropě. Reprezentuje evropské podnikatelské zájmy také na mezinárodní scéně s cílem, aby si Evropa zachovala globální konkurenceschopnost. (24.4.2019)