Společnost Eli Lilly and Company slaví úspěch díky osvědčené spolupráci informačních a provozních technologií

Díky více než desetileté spolupráci složek informačních a provozních technologií se ve výrobě léčiv globální farmaceutické společnosti daří prosazovat zásada „bezpečnost a kvalita na prvním místě“.
Úkol
Střety, mezery a přesahy mezi informačními (IT) a provozními (OT) technologiemi vedly
Řešení
• Systém řízení výroby (MES).
• Serializace.
• Data a analytika, například k přerušení výroby a překročení nákladů na nasazení řešení.
Výsledek
• Silné partnerství a propojení informačních a provozních technologií podporuje digitální transformaci a úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti, serializace, analýz atp.
Spolupráce IT a OT není ve společnosti Eli Lilly and Company, která je předním dodavatelem zdravotnických prostředků ve 120 zemích, žádnou novinkou.
Zatímco se mnoho organizací o prolomení bariér mezi složkami IT a OT s cílem dosáhnout inteligentnější výroby teprve snaží, společnost Eli Lilly and Company tento proces odstartovala už před více než deseti lety.
Dnes jsou složky IT a OT společnosti v rámci zajišťování výroby a jakosti silně provázané, a to za jediným účelem – vyrábět život zachraňující léky pod heslem „bezpečnost a kvalita na prvním místě“.
Cesta trvající desetiletí
Na cestu ke konvergenci IT/OT se společnost Eli Lilly and Company vydala v 80. a 90. letech minulého století. Právě v té době se hranice IT a OT začaly rozšiřovat a překrývat.
IT řešení se například kromě zpracovávání finančních a dalších údajů začala věnovat i řešení požadavků souvisejících s řízením transakcí ve výrobě. Automatizace procesů se zase rozšířila z vlastních samostatných digitálních řídicích jednotek do integrovaných sítí běžících na hardwaru IT.
Na samotném začátku 21. století se výrobní provoz společnosti potýkal s incidenty, které přímo vyplývaly ze střetů, mezer a překryvů mezi oblastmi OT a IT. Tyto incidenty vedly mimo jiné k přerušování výroby a překračování nákladů na nasazení řešení.
Automatizace procesů se nejprve přesunula z technického oddělení do oddělení IT. Vedení si však později uvědomilo, že nezáleží na tom, kdo se komu zodpovídá, ale spíše jak kdo jedná.
Byla přijata opatření, která měla lépe definovat oblasti odpovědnosti a zavést sdílenou správu. Procesní inženýři se připojili k vedoucímu týmu IT, zatímco vedoucí pracovníci oddělení IT spojili síly s vedoucími pracovníky technického oddělení. Oddělení IT dále převzalo odpovědnost za poskytování služeb v rámci výrobní sítě a podporu serverů a technické oddělení přijalo odpovědnost za oblasti, jako je software a logika procesního řízení.
„Za posledních 10 až 15 let jsme se stali skutečnými partnery, ať už jde o projekty řízení životních cyklů a prováděné aktualizace nebo hledání nových technologií a nových míst, na která se chceme posunout,“ řekl Dave Sternasty, viceprezident pro podnikové inženýrství a ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE). „Řekl bych, že partnerství mezi IT a OT je opravdu silné a my jej považujeme za jeden z klíčů k našemu úspěchu.“
Síla spolupráce
Společnost Eli Lilly and Company sklízí ovoce spolupráce IT a OT už od počátku 10. let 21. století. Ze spolupráce IT a OT vzešlo například společné porozumění rizikům v oblasti průmyslové kybernetické bezpečnosti, plán na zmírnění bezprostředních rizik a průběžná strategie zajišťující nejlepší dostupnou ochranu.
Partnerství IT a OT podporuje také globální program společnosti pro serializaci, který spravuje globální řešení pro zajištění sledovatelnosti všech konečných produktů nařízené předpisy. Toto řešení integruje zobrazovací systémy, vysokorychlostní řízení, systémy pro správu událostí a systémy ERP a spojuje tak oblasti IT a OT.
„Napříč naším dodavatelským řetězcem také zachycujeme obrovské množství dat, která se k řešení serializace váží,“ uvedla Karen Harris, viceprezidentka a referentka IT oddělení pro výrobu a jakost ve společnosti Eli Lilly and Company. „Zvažujeme možnosti, jak lze tato data využít a jak můžeme na základě získaných informací činit lepší rozhodnutí.“
Společnost rovněž modernizuje svou datovou a analytickou architekturu. To spočívá v zapojení kriticky významných funkcí, jako je cloud, edge storage a edge computing či průmyslový IoT.
„Nacházíme se opravdu v klíčovém bodě, pokud jde o data z výrobních provozů, integraci informací z IT a OT na úrovni výrobních provozů a schopnost proměnit tato data na informace, které nám pomohou s rozhodováním, ať už na úrovni výrobního provozu nebo v laboratoři,“ uvedl Sternasty.
A co dál?
Společnost Eli Lilly and Company očekává, že kompletní realizace její vize digitální transformace napříč hlavními závody potrvá alespoň 10 let. To zahrnuje i ambiciózní cíl naplnit vizi prediktivního závodu do roku 2023.
Na pomoc se zaváděním technologií na strategické i realizační úrovni si společnost přizvala své klíčové partnery, jako jsou společnosti Rockwell Automation, Microsoft a další. Dále se soustředí na nábor a rozvoj zaměstnanců, kteří dokáží pracovat s digitálními technologiemi.
Klíčovým prvkem digitální transformace společnosti bude samozřejmě i nadále další rozvoj a budování silného partnerství mezi IT a OT.
„Toto propojení u nás funguje už roky,“ uvádí Harrisová. „Jde vlastně ruku v ruce naším širším přístupem k týmům ve společnosti Lily, kdy věříme, že interdisciplinární týmy a interdisciplinární vztahy jsou to skutečnou hnací silou úspěchu. A právě týmová práce nám umožňuje posouvat se v našich plánech vpřed.“  (15.2.2021)