Společnost Rockwell Automation cílí na rozšíření trhu s novými vysoce výkonnými, škálovatelnými integrovanými pohony Kinetix

Společnost Rockwell Automation trvale usiluje o to, aby její zákazníci měli flexibilní výrobu, a proto se rozhodla rozšířit svoji produktovou řadu servopohonů Kinetix o inteligentní a škálovatelná řešení. Nový servopohon Kinetix 5300 od Allen-Bradley je plně integrované řešení podporující CIP Motion, určené pro výrobce strojů po celém světě, kteří konstruují stroje, jež budou konkurenceschopné na trhu, a kteří chtějí zvýšit výkon a využít pro řízení a pohyb jednotné návrhové prostředí. Ve spojení s novými motory TLP získají zákazníci konkurenční výhodu plynoucí z jednotné platformy, protože de facto rozšiřují možnosti propojeného podniku na jednoduché stroje. Tímto svým přístupem společnost Rockwell Automation umožňuje urychlit růst rozvíjejících se trhů v Asii i vyspělých trhů v Evropě. Nová produktová řada, v kombinaci se zbytkem rodiny Kinetix, poskytuje kompletní a ucelenou nabídku servopohonů od společnosti Rockwell Automation pro všechny stroje – od malých samostatně stojících strojů až po velké složité systémy.
Servopohony Kinetix 5300 jsou určeny pro různé aplikace na strojích, jako je montáž elektroniky, balení a přestavba, tisk a web (CPW). Nové pohony mají rovněž funkce, které mohou pomoci zjednodušit konstrukci stroje a optimalizovat výkon po celou dobu jeho životnosti. Kinetix 5300, stejně jako ostatní integrované pohony Kinetix, využívá jediné designové prostředí – Studio 5000. Použití jedné rodiny servopohonů umožňuje výrobcům strojů naprogramovat všechny pohony v tomto jediném návrhovém prostředí a používat stejné kódy napříč pohony, díky čemuž se celý proces návrhu a uvedení do provozu zefektivňuje. Nativní integrace pohonů Kinetix 5300 s ovládáním v Logix dovoluje chytré ladění – servopohony se automaticky přizpůsobují změnám setrvačnosti a rezonancím, což pomáhá optimalizovat výkon stroje a dlouhodobě zjednodušit údržbu stroje.
„Naše rozšířené portfolio nabízí výrobcům strojů kompletní rodinu škálovatelných servopohonů pro mnoho různých aplikací – od samostatně stojících strojů až po větší složité systémy se síťovým zabezpečením,“ říká Bill Kegley, ředitel a produktový manažer v oddělení Motion Control ve společnosti Rockwell Automation. „Nyní, když jsme do naší rodiny servopohonů přidali Kinetix 5300, jsme v pozici, že můžeme dodávat skutečně škálovatelná a chytrá řešení pohybu, která pomáhají našim zákazníkům dosáhnout produktivity a udržitelnosti v širokém spektru aplikací.“ (17.12.2020)