Spotřeba domácností mezičtvrtletně stoupla o 3,4 %

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně klesl o 0,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 3,4 % a míra úspor poklesla o 5,2 procentního bodu.
Nefinanční podniky: míra zisku i investic klesla
Míra zisku v 3. čtvrtletí byla 45,1 %, což je o 1,0 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 1,2 p. b. méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 10,1 %1, což je do značné míry ovlivněno nízkou srovnávací základnou (3. čtvrtletí 2020).
Míra investic proti předchozímu čtvrtletí klesla o 0,7 p. b. a dosáhla 25,7 %. Meziročně klesla o 2,0 p. b.
Domácnosti: míra úspor poklesla
Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele klesl v 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 0,2 %, meziročně vzrostl o 2,5 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně stoupla o 3,4 %. Meziročně se zvýšila o 5,4 %1.
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 3. čtvrtletí hodnoty 38 637 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 0,7 %, meziročně o 1,8 %1.
Míra úspor dosáhla 15,9 %. Mezičtvrtletně tak byla míra úspor domácností nižší o 5,2 p. b., meziročně poklesla o 2,8 p. b. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,3 p. b. a dosáhla 9,8 %.
Zpřesnění odhadu HDP
Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 3. čtvrtletí 2021 mezičtvrtletně stoupl o 1,6 % a meziročně o 3,3 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr (7.1.2022)