Svaz průmyslu a dopravy usiluje o jasnější a širší definici malých a středních firem

Svaz vyzývá Evropskou komisi, aby zjednodušila výklad definice malých a středních podniků. Navrhuje také, aby se kategorie MSP rozšířila i o podniky do 500 zaměstnanců, tzv. small mid-cap. Dotace a výhody by tak mohlo čerpat více žadatelů, protože Evropská komise chce primárně z evropských fondů podporovat právě malé a střední firmy. Nyní je horní hranice pro střední podnik nastavená na 250 zaměstnanců.
Svaz otevřel toto téma na mezinárodní konferenci pořádané ÚOHS a MPO s názvem Veřejná podpora a definice malého a středního podnikání. Všichni účastníci se shodli, že současná definice a její výklad obsahují nejasnosti a přináší administrativní zátěž. Ta doléhá jak na žadatele, tak poskytovatele, čímž se prodlužuje délka rozhodnutí o dotaci.
„Musíme mít pořád na paměti, že malé a střední podniky jsou slabším subjektem a je na ně kladeno již tak obrovské množství povinností. Největší problémy představuje při prokazování statusu MSP vymezení propojených a partnerských podniků,“ upozorňuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR. Platí to jak v případě skupin podniků, obzvláště ze zahraničí, tak zejména existují otazníky kolem osobních či rodinných propojení.
Požadujeme, aby pro žadatele byly administrativní požadavky co nejnižší, aby šlo primárně o kvalitu projektů a jejich přínos, nikoliv o velikost podniků. Celkově by se měla vyjasnit a zjednodušit definice MSP na úrovni státní správy a Evropské komise. Následně by se státní orgány měly snažit o propojení databází a umožnit vstup do nich všem orgánům, které poskytují dotace. Důležité je zlepšení osvěty mezi podniky, aby mohly posoudit svůj status. (8.6.2019)