Svaz průmyslu si určil priority na rok 2020

Letošní podzimní valnou hromadu Svazu průmyslu a dopravy ČR hostily Třinecké železárny. Po dopoledních exkurzích do provozu železáren schválili odpoledne delegáti programové prohlášení Svazu, platební řád a vyrovnaný rozpočet na rok 2020. Odsouhlasili také kooptaci dvou členů představenstva Luboše Pavlase a Jana Rýdla ml.
Svaz průmyslu a dopravy ČR má nové programové prohlášení na rok 2020. Schválili ho delegáti listopadové valné hromady, kterou hostily Třinecké železárny. „Výsledky HDP tomu zatím nenasvědčují, ale pro oceláře je tato doba těžká. Evropa si klade přehnané cíle, chce být uhlíkově neutrální. Na světových emisích se ale podílí jen 9 procenty. Dopad na průmysl může být velký. EU ani nebrání dovozu ocelářských výrobků s vysokou uhlíkovou stopou, i když na to nástroje má,“ zmínil při přivítání delegátů jedno z témat programového prohlášení Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren a viceprezident Svazu průmyslu.
Programové prohlášení obsahuje prioritní témata, jimiž by se měla zabývat vláda, a střednědobé cíle, které zajistí dlouhodobou konkurenceschopnost českého průmyslu. Dosažení klimatické neutrality je jedním z nich. Svaz průmyslu nicméně zdůrazňuje, že politická opatření ke snižování emisí je nutné uskutečňovat racionálně s ohledem na zachování dlouhodobé a udržitelné konkurenceschopnosti evropského průmyslu a socioekonomické stability. Zároveň připomíná, že je třeba hledat globální řešení klimatických změn.
Moderní výrobu oceli a ocelářských výrobků si mohli prohlédnout i delegáti valné hromady. Dvě dopolední exkurze je zavedly do provozu kontinuálního válcování drátu. Na několikasetmetrové válcovací trati se drát prohání rychlostí více než 400 kilometrů za hodinu. Parametry výroby hlídá řada senzorů, které předávají informace do velína, kde celou výrobu řídí jen dva operátoři.
O významu průmyslu pro region Třinecka hovořila při zahájení valné hromady také třinecká primátorka Věra Palkovská.
Budoucnost země je vzdělanost
V programovém prohlášení na rok 2020 se Svaz průmyslu soustřeďuje na třináct oblastí. „Klíčová pro budoucnost země je vzdělanost. Ta rozhode o tom, že nebudeme zemí levné práce, ale posuneme se v produktivitě práce díky novým technologiím a digitalizaci,“ uvedl na valné hromadě jedno z témat prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák.
Svaz vyzývá vládu, aby zajistila udržitelné financování regionálního školství, zvedla platy učitelů a zabývala se neuspokojivou situací v počtech a kvalifikovanosti učitelů, zejména učitelů matematiky, IT, fyziky, přírodních věd a odborných předmětů. Stát by měl i se Svazem projednat a dokončit Strategii vzdělávání 2030+ či legislativně ukotvit duální větvě vzdělávání.
Na vysokých školách se podařilo Svazu prosadit profesně orientované studijní programy, upozornila viceprezidentka SP ČR Milena Jabůrková. „Je to úspěch Svazu průmyslu. Tyto programy vznikají. Pravděpodobnost, že pro ně vysoká škola dostane akreditaci je velmi vysoká,“ dodal viceprezident SP ČR Radek Špicar.
Energetiku ovlivní Uhelná komise
I v roce 2020 se bude Svaz zabývat pravidly pro stanovení minimální mzdy. „V roce 2020 se znovu pokusíme nastavit koeficient růstu minimální mzdy podle vývoje inflace a růstu HDP,“ slíbil Jaroslav Hanák. Na trhu práce budou i příští rok chybět kvalifikovaní pracovníci. Proto je třeba zjednodušit agendu spojenou se zaměstnáváním cizinců. „Nesmírně je potřebujeme, ale vše vyřídit stále trvá moc dlouho,“ připomněl Hanák.
V oblasti dopravní infrastruktury musí vláda zajistit podmínky pro budování klíčových dopravní staveb. „Rok 2019 byl nakonec úspěšný. Otevřelo se 32 kilometrů nových dálnic. V roce 2020 to bude jen 21 kilometrů,“ uvedl Hanák. Stát musí také podporovat rozvoj alternativních paliv a energeticky úsporných vozidel jak u osobní, tak u nákladní dopravy.
Pro energetiku budou rozhodující závěry Uhelné komise, v níž Svaz průmyslu zastupuje jeho první viceprezident Daniel Beneš. Ty musí doporučit takové scénáře útlumu využívání uhlí, které zajistí cenově dostupnou elektřinu a teplo a bezpečný provoz elektrizační soustavy. „Jsem optimista, že Uhelná komise v roce 2020 ke konkrétním závěrům dospěje. Stát také bude muset udělat důležitá rozhodnutí ohledně výstavby nových jaderných bloků, aby první stál kolem roku 2040,“ dodal Hanák.
Bez e-governmentu se stát neobejde
Přestože Svaz průmyslu dlouhodobě vyzývá vládu, aby nezvyšovala daňovou zátěž firem, daně rostou. Vláda dokonce zavádí novou digitální daň. „Podařilo se nám alespoň vyjednat zvýšení limitu příjmů z digitálních aktivit, nad nímž se bude na firmy nová daň vztahovat, na 100 milionů korun. Nastavit sazbu daně na 7 procent, což je nejvíce v EU, je špatné a zbrklé,“ kritizoval vládu Hanák.
Stát musí zabrat v roce 2020 také v digitalizaci veřejné správy. Bez fungujícího e-governmentu se jen těžko povede prosadit zjednodušení stavebního řízení. „Garantuji, že ke 30. dubnu 2020 vyhodnotíme klíčové body z našeho programového prohlášení a patnáct výzev, které jsme předali vládě na našem brněnském Sněmu. Budeme požadovat jejich naplnění,“ zakončil představení programového prohlášení Hanák. (28.11.2019)