Testy potvrdily inhibiční účinek technologie Panasonic nanoe X proti COVID-19

Společnost Panasonic oznámila, že ve spolupráci s globální výzkumnou společností Texcell, potvrdila inhibiční účinek hydroxylových radikálů své technologie nanoe X proti COVID-19 (odborně označován SARS-CoV-2).
Panasonic nanoe X je originální ionizátor vyvinutý společností Panasonic pro generování atomizovaných vodních nanočástic. Jedná se o technologii elektrostatického rozprašování, která sbírá neviditelnou vlhkost ve vzduchu a aplikuje na ni vysoké napětí za vzniku hydroxylových radikálů obsažených ve vodě. Hydroxylové radikály se vyznačují tím, že jsou silně oxidační a vysoce reaktivní.
Panasonic zkoumá tuto technologii od roku 1997 a ověřil její účinnost v různých oblastech, včetně inhibice určitých patogenních mikroorganismů (bakterie, houby a viry), alergenů a rozkladu částic PM 2,5, které mají nepříznivé účinky na lidské tělo.
V roce 2012 společnost Panasonic realizovala test odstranění virů u třetí strany a potvrdila účinnost v každé ze 4 kategorií z hlediska biologických charakteristik. Na základě tohoto výsledku společnost Panasonic oznámila, že lze očekávat, že technologie „hydroxylových radikálů obsažených ve vodě“ bude mít inhibiční účinek na nové viry. COVID-19 (odborně označován SARS-CoV-2) je jedním z takových nových typů viru a čerstvé výsledky testování Texcellu nyní potvrdily, že technologie nanoe X má na tento virus inhibiční účinek. Toto testování bylo provedeno v uzavřeném laboratorním prostředí a nebylo navrženo k hodnocení jeho účinnosti v obytných prostorech.
Společnost Panasonic bude i nadále rozvíjet potenciál technologie nanoe X k omezení možných rizik spojených se znečištěním ovzduší, jako jsou nové patogenní mikroorganismy, s cílem vytvořit čistší prostředí pro lidi na celém světě.
Reference
* Testování inhibičního účinku nanoe X na nový koronavirus (SARS-CoV-2).
Shrnutí
* Srovnávací ověření bylo provedeno v 45l testovacím prostoru obsahujícím nový koronavirus (SARS-CoV-2) a bez expozice hydroxylových radikálů obsažených ve vodě.
Výsledky
* Více než 99 % aktivního nového koronaviru (SARS-CoV-2) bylo inhibováno během 2 hodin.
Metodologie
* Organizace: Texcell
* Subjekt: COVID-19 (SARS-CoV-2)
*Zařízení: Panasonic nanoe X
Metoda
Zařízení nanoe X je instalováno ve vzdálenosti 15 cm od podlahy ve zkušebním prostoru o objemu 45 l.
* Gáza nasycená roztokem viru SARS-CoV-2 byla umístěn do Petriho misky a na předem stanovenou dobu vystavena působení nanoe X. Byl změřen infekční titr viru a použit pro výpočet míry inhibice.
Výsledek
* Testovaný subjekt: SARS-CoV-2        
* Míra inhibice: 99.99 % 
* Objem: 45 l    
* Čas: 2 hodiny
(22.11.2020)