Úspěch na trhu s obaly lze dosáhnout pomocí moderních strojů

Obalový průmysl se v posledních letech dostává stále více do středu zájmu. Nároky na sáčky, tuby a plechovky neustále rostou. Důležitou roli hrají udržitelnost, náklady, stabilita a hmotnost. Na trhu může obstát pouze ten, kdo vsadí na nejnovější metody. I trh s plechovkami od konzerv žije z neustálé optimalizace použitého materiálu a výrobních procesů. To ovlivňuje dodavatele strojů pro konzervárny. V tomto článku se dozvíte, jak vznikla plechovka coby prostředek pro dlouhodobé skladování, co je při její výrobě důležité a proč se může ve výrobě vyplatit sázka na použité stroje.
Od skleněné láhve k plechovce
Historie nádoby na konzervování sahá až do doby Napoleona Bonaparte. Císař usiloval o zjednodušení přepravy a zvýšení trvanlivosti potravin, aby svým vojáků ulehčil situaci i na delších manévrech. Stanovil proto peněžitou odměnu za nejlepší nápad. S ním přišel v roce 1810 pařížský cukrář Nicolas Appert. Zjistil, že potraviny, které se vzduchotěsně uzavřou do láhví a zahřejí se, si ponechají spoustu vitaminů a jsou proto déle vhodné pro konzumaci. Tuto koncepci dále rozvíjel Brit Peter Durand, který si nechal patentovat konzervování potravin v plechových kanystrech. V roce 1813 byla v Anglii otevřena první továrna, která vyráběla konzervovaná jídla a prodávala je britské armádě. Od prvního návrhu plechovky probíhal její neustálý další vývoj a výrobní metody a materiály byly podrobovány optimalizaci.
Otvírač na konzervy však byl vynalezen až o mnoho let později v roce 1855. Do té doby se konzervy musely otevírat s použitím nože nebo kladiva a dláta.
Ideální řešení pro dlouhodobé skladování
Plechovky jsou vhodné pro dlouhodobé skladování různého obsahu. Může se jednat o barviva, nápoje, zeleninu nebo hotová jídla. Díky speciálně vyrobeným konzervovým plechovkám zůstává obsah bez přísunu kyslíku, je po dobu několika let chráněn před nečistotami a mikroorganismy a přečká bez újmy skladování i přepravu.
Umožňuje to jednoduchá a přesto praktická konstrukce.
Plechovka se většinou skládá z těla, dna a víka. Při výrobě se používají různé metody a materiály.
Tvar se nejdříve vylisuje z hliníku nebo bílého plechu a poté se vytlačováním a válcováním zmenší tloušťka stěny. Vytvarovaná plechovka je připravena pro potištění. Nádoba se lakuje i na vnitřní straně, aby se zabránilo chuťovým změnám. Po připevnění dna je plechovka připravena pro plnění. Moderní stroje jsou schopny provádět více těchto kroků současně a zvýšit tak počet vyrobených konzerv za krátký časový interval.
Efektivní výroba pomocí moderních strojů
Výroba plechovek se skládá z mnoha kroků, při kterých hrají rozhodující roli efektivnost a přesnost. Pro udržení konkurenceschopnosti na trhu musí stroje na výrobu plechovek splňovat vysoký standard. Pro výrobu kvalitních strojů na plechovky je důležitá CNC technika a kvalita. Podniky, které se specializují na dodávky do konzerváren, mohou díky správným investicím vytvářet zisky a pomáhat utvářet obalový průmysl budoucnosti, protože stabilita a hmotnost plechovky jsou stejně důležité jako použitý materiál a aspekt udržitelnosti. S jakými energetickými náklady je spojena výroba plechovky? Jaký materiál se používá? Jak lze plechovku recyklovat a likvidovat? Tato rozhodnutí jsou závislá i na použitých strojích. Investice do moderní strojní techniky se vyplatí. Pořízení nových strojů je však často spojeno s vysokými náklady. Zde se může vyplatit nákup použitého stroje na aukčních portálech, jako je Surplex.com, kde lze získat zánovní stroje za dostupnou cenu a vsadit tak na nejnovější standardy v oblasti výroby konzervových plechovek. Více na https://www.surplex.com/cz/ (18.10.2021)