V prvním čtvrtletí bylo vypsáno méně veřejných zakázek, jejich hodnota však byla o desetinu vyšší

Od ledna do března letošního roku vyhlásili veřejní investoři 1945 výběrových řízení v celkové hodnotě 79,4 miliardy korun, což sice představuje pokles počtu o 14 procent, ale zároveň jde o devítiprocentní nárůst objemu. Později bylo zadavateli zrušeno 6 procent z těchto zakázek v hodnotě 4,7 miliardy korun. Rozdíl mezi vyhlášenou a skutečně soutěženou hodnotou byl v průměru pouhé jedno procento.
Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na
základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci března 2019. V březnu roku 2019 vyhlásili veřejní investoři celkem 713 výběrových řízení v souhrnné hodnotě 29,0 miliardy korun. V meziročním srovnání přitom jde o pokles počtu vypsaných soutěží o 20,0 procenta a nárůst jejich objemu o 1,5 procenta. Největší zakázku v hodnotě 4,1
miliardy korun vypsal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, na dodávky motorové nafty.
V prvním čtvrtletí letošního roku se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 1 945 soutěží v souhrnné hodnotě 79,4 miliardy korun. To oproti srovnatelnému období minulého
roku představuje více než desetiprocentní (13,8 procenta) pokles počtu vyhlášených
výběrových řízení, avšak objem veřejných investic naopak zaznamenal nárůst o 8,8 procenta.
Z těchto zakázek bylo již zadáno 7 procent v celkové hodnotě 2,8 miliardy korun (tedy 4 procenta z oznámených), přičemž rozdíl mezi oznámenou a skutečně soutěženou hodnotou činil v průměru jen 1 procento. Z celkového objemu oznámených zakázek byly dále později zrušeny zakázky za 4,7 miliardy korun, tedy zhruba 6 procent z oznámených.
„Domnívám se, že ochlazení a pokles příležitostí je již zcela aktuální. Na druhou stranu je zde
velký potenciál zásoby práce jak u veřejných, tak privátních zadavatelů. Veřejní zadavatelé z důvodu delšího schvalování rozpočtů nedokázali donedávna v řadě případů kopírovat cenovou hladinu trhu, což vedlo k nabídkám nad jejich rozpočtovými možnostmi a následnému rušení výběrových řízení. Situace se již ale pomalu narovnává,“ uvádí Ondřej Blaho, člen představenstva, Winning Group, a. s.
Od ledna do března 2019 bylo ukončeno, a konkrétním dodavatelům zadáno, 7595 zakázek nebo jejich částí v celkové hodnotě 100,6 miliardy korun. V meziročním srovnání se sice jedná o bezmála pětinový (17,7 procenta) nárůst počtu ukončených soutěží, avšak jejich objem meziročně klesl o desetinu (9,4 procenta). Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. (31.5.2019)