Venture kapitál ve 2020? Investoři dohánějí dva ztracené měsíce a trochu přitvrdili pravidla, valuace zatím nijak nepadají

Poslední tři roky byli investoři v České republice velice aktivní a množství kapitálu putujícího do českých startupů tak raketově rostlo. Tento vývoj potvrzují i data advokátní kanceláře Mavericks, která se vedle IT práva a práva duševního vlastnictví specializuje také na venture kapitálové transakce, tedy investice do startupů. Za rok 2019 pomohla startupům i investičním fondům úspěšně uzavřít téměř 40 transakcí v hodnotě přesahující stovky milionů korun. Nejinak tomu bude i v letošním roce, koronavirové „krizi“ navzdory. Rok 2020 přišel kvůli lockdownu o dva měsíce, a vše se tak musí do konce roku dohnat. Jak se změnily podmínky a valuace startupů? Co všechno koronavirus v tomto segmentu ovlivnil?
Musíme vše dohnat
Data Mavericks ukazují, že v průběhu března a dubna 2020 se neuzavíraly prakticky žádné transakce, protože nikdo nedokázal předpovědět, co koronavirová krize a přidušení celé ekonomiky přinese. Druhá půlka jara a léto 2020 pak byly ve znamení návratu k normálu, respektive ke snaze dohnat na poli venture kapitálových transakcí promeškaný čas. „Oproti očekávání se český venture kapitálový trh v roce 2020 nijak podstatně nezbrzdil a zatím nepozorujeme ani významnější tlak na snižování valuací, o kterých se mluvilo,“ říká Tomáš Ditrych, zakladatel advokátní kanceláře Mavericks.
Změnilo se tedy vůbec něco?
Dvě největší změny, které ve smlouvách advokátní kancelář Mavericks oproti době před propuknutím pandemie zaznamenala, je větší důraz investorů na likvidační preferenci (tzv. liquidation preference) a oprávnění investorů požadovat za určitých okolností prodej společnosti (tzv. drag-along right).
Likvidační preference stanovuje, kolik peněz dostane investor při prodeji společnosti za určitých podmínek přednostně před ostatními společníky. Chrání tak investora zejména v případech prodeje startupu při nízké valuaci, kdy by výtěžek z prodeje podílu investora nedosáhl ani výše jeho původní investice. „Zatímco v době před vypuknutím pandemie tuzemští investoři u seedových investic obvykle požadovali na likvidační preferenci jeden až jedenapůlnásobek výše své investice, v době po vypuknutí pandemie některé investiční fondy tyto násobky poměrně významně zvýšily,“ upozorňuje Ditrych. Tato skutečnost, dle advokátů z Mavericks, zřejmě vyplývala z pesimistického pohledu na vývoj trhu, ale již nyní je vidět návrat k smířlivějším hodnotám.
Drag-along opravňuje určitou smluvní stranu požadovat po všech ostatních společnících prodej celé společnosti (nebo jejích podstatných aktiv) předem určenému zájemci. V reakci na nejistotu vyvolanou pandemií některé investiční fondy začaly drag-along oprávnění přidávat do svých investičních smluv, resp. úroveň jejich nastavení zpřísňovat v neprospěch zakladatelů. Zda budou investoři v tomto trendu i nadále pokračovat, nebo se vrátí k standardům běžným před propuknutím pandemie, se teprve ukáže.
Pozitivní výhledy
V průběhu koronavirových opatření se zvyšuje tlak na celkovou digitalizaci společnosti, a právě v ní hrají startupy nezastupitelnou roli. Jsou průkopníky na této technologické cestě.
„V důsledku covidu-19 je jasně vidět tlak na digitalizaci celého českého byznysu, a právě v digitalizaci mají startupy před tradičními odvětvími velký náskok. Situace proto podle našeho názoru v tuto chvíli pro technologický segment nevypadá vůbec špatně, právě naopak,“ dodává Tomáš Ditrych.
V důsledku pandemie lze paradoxně očekávat příliv dalšího kapitálu do technologického segmentu, a to zejména ze strany etablovaných korporací a tradičních odvětví, které budou muset na změnu okolností rychle reagovat digitalizací svého byznysu a přechodem na e-commerce. (11.11.2020)