Veřejné zakázky projektové v lednu až červnu 2019

Oznámení o zakázce
V lednu až červnu 2019 bylo vydáno 104 řádných oznámení o zakázce, což je o 31,6 % méně než v předchozím období minulého roku. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v lednu až červnu 2019 činila 1 635 mil. Kč a byl zaznamenán její meziroční pokles o 59,6 %. Meziroční změny hodnoty oznámených zakázek byly ovlivněny velkými zakázkami z února 2018.
„Pro sektor stavební výroby jsou bohužel typické časté výkyvy. Jak v objemu prací a s tím spojených zakázek, tak v řadě dalších hledisek. Jedním z důvodů je komplikované povolování nových projektů, ale i nízká ochota státu a samosprávy uvádět je vůbec v život. Celá oblast stavebnictví by si určitě zasloužila větší podporu a koncepčnější přístup.“ uvedl Petr Bělina, ředitel společnosti Trigema Building.
Zrušené zakázky z oznámených
Určitá část z oznámených zakázek je v následujících měsících zrušena a některé z nich mohou být znovu oznámeny jako další zakázka. Ze zakázek, které byly oznámeny v lednu až červnu 2019, jich bylo zatím zrušeno 5 %. Co se týká předběžného objemu, bylo zrušeno 5 % z celkové hodnoty zakázek oznámených v lednu až červnu 2019. K dalšímu rušení zakázek bude ještě velmi pravděpodobně docházet, takže poměry se dále budou měnit.
Zadané zakázky z oznámených
Značná část oznámených zakázek je časem zadána konkrétnímu dodavateli. Ze zakázek, které byly oznámeny v lednu až červnu 2019, jich bylo zatím zadáno 15 %. Co se týká hodnoty, bylo zadáno zatím 12 % z celkového objemu zakázek oznámených v lednu až červnu 2019. Většina zadávacích řízení však ještě běží a data o zadaných zakázkách budou dále aktualizována.
Shrnutí:
V lednu až červnu 2019 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 1,6 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 0,2 mld. Kč (tedy 12 % z oznámených). Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 0,2 mld. Kč (tedy 11 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 1,4 mld. Kč (tedy 83 %), které nebyly zatím zadány nebo zrušeny (případně informace, že se tak stalo, nebyla dodána).
Oznámení o zadání zakázky
V lednu až červnu 2019 bylo zadáno 254 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 17,3 % méně než ve stejném období minulého roku. Hodnota zakázek zadaných v lednu až červnu 2019 činila 1 920 mil. Kč a meziročně klesla o 52,4 %. (CEEC Research, 31.7.2019)