Vyjádření HZS ČR k aktuální situaci v souvislosti s koronavirem

Vzhledem k velkému počtu dotazů, které nám v těchto dnech přichází od novinářů i veřejnosti v souvislosti s možným rozšířením nákazy koronavirem COVID-19, bychom chtěli sdělit následující.
Nechceme přispívat k vyvolávané a přehnané panice, nevidíme důvod, proč dávat obyvatelům naší země doporučení k předzásobení se potravinami. Od podobných doporučení se v tuto chvíli distancujeme. Vývoj situace samozřejmě nepřetržitě sledujeme a v případě potřeby jsme připraveni plnit úkoly, které Hasičskému záchrannému sboru ČR vyplývají ze zákona.
Hasičský záchranný sbor ČR je připraven, v případě potřeby, poskytnout součinnost orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy orgánu hlavního hygienika (popřípadě krajských hygieniků) v reakci na šíření koronaviru.
Hasičský záchranný sbor ČR má a ve spolupráci s ostatní složkami integrovaného záchranného systému a zejména s Orgánem ochrany veřejného zdraví ČR, vytvořeny a procvičeny společné postupy pro řešení obdobné situace.
Od roku 2014 jsme intenzivně spolupracovali na přípravě a tvorbě takzvaných typových činnosti pro vysoce nakažlivé nemoci. Samozřejmě tento případ koronaviru nemá charakter vysoce nakažlivé nemoci, nicméně případný postup a činnost by byla obdobná. Postup by tedy byl přiměřený dle těchto připravených typových činností, které jsme si ověřili i při řadě praktických cvičení.
Hlavní činností HZS ČR by byla dekontaminace zasahujících, kteří by v případném ohnisku nákazy prováděli na pokyn orgánu veřejného zdraví nějakou činnost, a následně na tzv. druhém místě zásahu, což by byla v tomto případě třeba Nemocnice Na Bulovce, kam by se nakažení předávali. Dále koordinace záchranných prací a spolupráce s ostatními orgány státní správy. (27.2.2020)