Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 2. čtvrtletí 2019

Ceny vývozu se ve 2. čtvrtletí 2019 proti 1. čtvrtletí 2019 nezměnily, ceny dovozu vzrostly o 0,4 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %. Meziročně se ceny vývozu ve 2. čtvrtletí zvýšily o 1,7 %, ceny dovozu o 1,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %.
Mezičtvrtletní hodnocení
Ceny vývozu se ve 2. čtvrtletí 2019 proti 1. čtvrtletí 2019 nezměnily. Ceny průmyslového spotřebního zboží vzrostly o 0,7 %, chemikálií o 0,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,1 %, minerálních paliv o 1,4 % a ceny polotovarů  o 0,5 %.
Ceny dovozu se ve 2. čtvrtletí 2019 proti 1. čtvrtletí 2019 zvýšily o 0,4 %. Ceny potravin rostly o 2,7 %, minerálních paliv o 1,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Ceny chemikálií se snížily o 0,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,4 % a ceny polotovarů o 0,2 %.
Směnné relace ve 2. čtvrtletí 2019 proti 1. čtvrtletí 2019 dosáhly hodnoty 99,6 %. Negativní hodnoty zaznamenaly zejména ostatní suroviny (95,4 %), minerální paliva (97,0 %) a stroje a dopravní prostředky (99,5 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly hlavně chemikálie (101,4 %) a průmyslové spotřební zboží (101,1 %). (12.8.2019)