Vývoz a dovoz v únoru meziročně vzrostl

Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 22,5 mld. Kč, který byl meziročně o 2,2 mld. Kč vyšší.
Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně menší deficit bilance s rafinovanými ropnými produkty o 1,1 mld. Kč a ropou a zemním plynem o 1,0 mld. Kč. Záporné saldo se zmenšilo také u bilance s oděvy, a to o 1,0 mld. Kč.
Meziročně vzrostl vývoz o 3,8 % na 309,8 mld. Kč a dovoz o 3,3 % na 287,3 mld. Kč. Únor 2021 měl stejný počet pracovních dní jako únor předešlého roku.
V lednu až únoru 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 48,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 10,7 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 1,1 %, zatímco dovoz klesl o 0,7 %.
Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,8 %, zatímco dovoz vzrostl o 0,4 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 1,0 %) a růst dovozu (o 0,4 %).
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27skončila v lednu přebytkem 61,1 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 8,6 mld. Kč. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 5,8 mld. Kč a Nizozemskem o 1,2 mld. Kč. Deficit obchodu s Polskem se zmenšil o 1,6 mld. Kč.
V únoru tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,9 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 50,0 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 4,4 % (8,4 mld. Kč) na 201,1 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 0,6 % (0,8 mld. Kč) a dosáhl 143,7 mld. Kč. V únoru 2021 koruna meziročně oslabila vůči euru v průměru o 3,2 %.
Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně prohloubil o 6,2 mld. Kč na 36,8 mld. Kč. Zvětšil se především deficit obchodu s Čínou o 6,8 mld. Kč a Korejskou republikou o 1,6 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Ázerbájdžánem o 2,3 mld. Kč. (8.4.2021)