Za první čtyři měsíce letošního roku bylo vypsáno 3025 veřejných zakázek v hodnotě 82,2 miliardy korun

Od ledna do dubna 2018 vyhlásili veřejní investoři celkem 3025 výběrových řízení v hodnotě 82,2 miliardy korun, což představuje oproti srovnatelnému období minulého roku o 12,1 procenta více soutěží. Z tohoto počtu však již bylo 7 procent zadavateli zrušeno. Oblast ukončování výběrových řízení vykazuje v meziročním srovnání kladnou bilanci, přičemž objem zadaných zakázek konkrétním firmám se zvýšil o více než dvě pětiny. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci dubna 2018.
V dubnu 2018 vyhlásili veřejní investoři celkem 768 výběrových řízení v souhrnné hodnotě 21,5 miliardy korun. V meziročním srovnání se jedná o nárůst počtu vypsaných soutěží o 14,1 procenta, zároveň ale jde oproti srovnatelnému období předchozího roku o pokles objemu investic o 15,9 procenta. Největší zakázku měsíce dubna v hodnotě 1,5 miliardy korun vyhlásila společnost VOP CZ, s.p. na rámcovou dohodu o dodávkách hutního materiálu.
V období od ledna do dubna roku 2018 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 3 025 soutěží v souhrnné hodnotě 82,2 miliardy korun. To v meziročním srovnání představuje desetinový nárůst počtu vyhlášených výběrových řízení (12,1 procenta). Objem vypsaných investic se pak oproti srovnatelnému období minulého roku zvýšil o 2,4 procenta. Z těchto oznámených zakázek však již bylo 7 procent zrušeno, přičemž část může být opětovně vypsána jako další výběrové řízení. 
Po odečtení zrušených zakázek zbývají v systému ještě výběrová řízení v hodnotě 76,8 miliardy korun.
Za první čtyři měsíce letošního roku bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 10 673 zakázek nebo jejich částí v celkové hodnotě 141 miliard korun. Oproti předchozímu roku jde o desetinový (12,4 procenta) nárůst počtu ukončených soutěží a zároveň se jedná o více než dvoupětinové (42,8 procenta) navýšení jejich objemu. Vývoj hodnoty byl ovlivněn několika významnými zakázkami z ledna 2018, a to především zakázkou Čepro Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice 2018 v hodnotě 14 miliard korun a také ŘSD R49 4901 Hulín – Fryšták, která je nyní ve fázi konzervace a předpokládané zahájení stavby je na podzim 2018. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. (ceec,15.6.2018)