Zaměstnávání seniorů v průmyslových firmách – dlouhodobě otevření jsou mu především generační zaměstnavatelé

Senioři stále více nacházejí uplatnění v průmyslových firmách, které byly v minulosti při náborech zdrženlivější. Jedním z hlavních důvodů je i současná situace na trhu práce. Firmy vidí v seniorech zkušené pracovníky, které lze jen těžko nahradit a kteří i fyzicky náročnou práci díky svým návykům zvládnou lépe než mladší kolegové. Navzdory tomu však průzkumy ukazují, že se téměř polovina seniorů o své zaměstnání bojí právě kvůli vyššímu věku.
Podle únorového průzkumu společnosti STEM/MARK pomalu roste zájem o zaměstnávání seniorů. Jak ukazují data, o pracovníky ve věku od 50 do 65 let neprojevilo zájem pouze 13 procent respondentů z řad českých zaměstnanců. Přítomnost seniorních kolegů v pracovním týmu tak oceňuje naprostá většina z nich. Rostoucí zájem o tuto věkovou skupinu ukazují i data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Právě starší ročníky totiž v současnosti nahrazují úbytek pracujících do 40 let. V letošním prvním čtvrtletí tak bylo možné podle statistik ČSÚ zaznamenat výrazně vyšší počet pracujících osob starších 60 let, v meziročním srovnání to bylo o téměř 47 tisíc více. Jednou z příčin tohoto vývoje jsou podle odborníků také demografické změny ve společnosti. „Vzhledem ke stárnutí populace jsou penzisté stále cennější pracovní silou. Trendem tak je, že zaměstnavatelé si tyto zkušené pracovníky, které často nemají kým nahradit, snaží udržet a vycházejí jim vstříc,“ uvedl Vojtěch Šmarda ze společnosti Senior Safe, která nabízí lidem nad 50 let poradenství a asistenční služby.
Vliv na uplatnění seniorů na pracovním trhu má i současná nízká míra nezaměstnanosti, která výrazně trápí především průmyslové firmy. U společností s tímto zaměřením je však podle odborníků dlouhodobý trend v zaměstnávání seniorů těžké určit, klíčová je totiž strategie jednotlivých firem a jejich požadavky na potenciální zaměstnance. Mezi ty se zpravidla řadí též vybavenost cizími jazyky, jež však starším uchazečům o práci i přes dlouholeté zkušenosti často chybí. „Průmyslové společnosti jsou kvůli těmto limitům v současnosti nakloněné zaměstnávat seniory na méně kvalifikovaná místa, například do výroby. Firmy tak u této skupiny využívají například zkrácené úvazky, aby vykryly sezónnost výroby,“ řekla Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica zaměřující se na nábor technicky zaměřených pracovníků.
Zvláštním případem jsou v tomto ohledu podle personalistů společnosti, které dlouhodobě zaměstnávají několik generací pracovníků v rámci jedné rodiny. Rodinná tradice přitom bývá přítomna i v samotném vedení společnosti. Jedním z takzvaných generačních zaměstnavatelů je i strojírenský koncern ZKL. „Klíčovým benefitem, který našim zaměstnancům nabízíme, je stabilita. I proto u nás dlouhodobě působí velké množství pracovníků v seniorském věku, na které pak navazují i jejich potomci. Zkušenosti seniorních zaměstnanců jsou pro koncern neocenitelnou přidanou hodnotou, stejně jako dlouhodobé sepjetí pracovníků s prostředím firmy,“ uvedl personální ředitel koncernu Rostislav Brodecký.
Velkým tématem zaměstnávání seniorů v průmyslových firmách je jejich výkonnost. Že jsou lidé ve vyšším věku výkonnější než mladí pracovníci, tvrdilo v letošním průzkumu STEM/MARK osmnáct procent respondentů. Opačného názoru byla téměř čtvrtina. Podle Kodenkové však záleží na oboru, ve kterém se zaměstnanci pohybují. „Pokud by šlo například o těžké strojírenství, kdy je potřeba vyšší fyzická zdatnost, tak by zaměstnavatelé upřednostnili spíše mladší uchazeče. Pokud by šlo ale o odvětví, kde práce není příliš fyzicky náročná, jsou zaměstnavatelé naklonění i seniorům,“ uvedla personalistka. Že se však nejedná o pevně dané pravidlo, zdůrazňuje Rostislav Brodecký. Starší pracovníci mají jisté pracovní návyky, které obsahují systém pohybů či jednoduchých pomůcek, díky nimž dovedou s kdejakým těžkým kusem manipulovat mnohem jednodušeji než mladší kolegové. U dělnických profesí je tak díky tomu proces adaptace seniora daleko rychlejší, a to i díky dlouholetým zkušenostem,“ doplnil personální ředitel koncernu ZKL.
I přes zkušenosti a současnou náklonnost průmyslových firem se však seniorní zaměstnanci cítí ohroženi. Jak ukazuje průzkum portálu Indeed.com, více než 40 procent z nich se v technickém odvětví bojí ztráty práce právě kvůli vyššímu věku. Podle Kodenkové na tom má podíl i skutečnost, že velká část seniorů má stále se získáním zaměstnání problém. „Pro seniory je těžké získat novou práci i v 50. roku života, tedy v době, kdy jsou lidé ještě relativně mladí, do důchodu jim zbývá spousta let a fyzicky i mentálně jsou na tom skvěle. U této věkové skupiny nejde tak jednoduše říct, že kdo chce pracovat, ten si práci najde,“ uzavřela Kodenková.
Koncern ZKL
Koncern ZKL vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s více než sedmdesátiletou tradicí zajišťujícího výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. Vznik koncernu je datován k 1. 7. 1999. ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. ZKL Group se zaměřuje především na vývoj a výrobu svých produktů. Proto oblast prodeje, podpory a obsluhy koncových uživatelů zajišťuje obchodní organizace ZKL Bearings CZ, a. s., která kromě přímého zaměření na partnery z oblasti OEM spolupracuje také s rozsáhlou sítí autorizovaných distributorů. Ve významných světových teritoriích pak zajišťují prodej a podporu přímo také dceřiné společnosti koncernu ZKL.
O společnosti Senior Safe
Telefonická asistenční služba Senior Safe je svým zaměřením unikátní. Společnost založili mladí lidé nespokojení s prostředím a současnou situací lidí nad 50 let v České republice s cílem přinést občanům starším padesáti let, kteří jsou často terčem násilí, podvodů a nekalých praktik obchodníků, bezpečnost, kvalitní služby, jednoduchost, pohodlí a dostatek informací. Každý uživatel služby Senior Safe obdrží informační brožurku a kartu, díky které může v případě potřeby využít služby asistenční linky. Operátor na lince ihned vyhodnotí požadavky volajícího a následně uživateli poradí, vyhledá potřebné informace nebo zprostředkuje dodavatele konkrétní služby. Společnost, která je držitelem ochranné známky, v současné době spolupracuje s osvědčenými dodavateli z různých oborů. Lidem v pokročilém věku se snaží zprostředkovat seriózní a slušné jednání řemeslníků i odborné právní poradenství.
Společnost Talentica.cz
Společnost Talentica.cz je technicky zaměřená personální agentura působící na trhu od roku 2009. Jejím cílem je stát se jedničkou na trhu v rámci náboru technicky zaměřených odborníků. (31.8.2018)
Ilustrace Senior Safe