Zásah a podmínky na místě mimořádné události zlepšuje hasičům technika pořízená ze strukturálních fondů Evropské unie

V letech 2013 – 2015 realizoval Hasičský záchranný sbor České republiky se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie operaci Technika, technologie a prostředky Hasičské záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah („Efektivní zásah“).
Technika a věcné prostředky pořízené v rámci operace Efektivní zásah slouží hasičům již čtvrtým rokem a jsou nasazovány pro řešení mimořádných událostí. Nasazení techniky a věcných prostředků do zásahové činnosti hasičům přináší vyšší efektivitu, akceschopnost a mobilitu, zlepšuje podmínky na místě zásahu a v neposlední řadě zvyšuje úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasičů apod.
V rámci operace Efektivní zásah byla pro Hasičský záchranný sbor České republiky pořízena následující technika, technologie a věcné prostředky s účelem:
Pro zvýšení mobility a efektivnosti jednotek HZS ČR při zásahu na mimořádné události
Byly pořízeny různé druhy moderní techniky a technologií umožňující rychlé nasazení a poskytnutí záchranných prací (mobilita) a efektivnost prováděných záchranných prací. Jde o velitelské automobily, terénní vozidla SxS s příslušenstvím, dopravní automobily, užitkové automobily, kontejnerové nosiče M (střední), kontejnery tankovací, automobilové žebříky AZ 30 s rekonstruovanou žebříkovou sadou a polní kuchyni humanitární základny.
Pro zvýšení kvality záchranných prací prováděných HZS ČR
Byly pořízeny technicky vyspělé prostředky umožňující zvýšení kvality záchranných prací. Jde o celokovové lodě s motorem a přívěsem pro přepravu, prostředky statického zabezpečení budov (v sadách redukovaných a rozšířených), těžké vyprošťovací sady na dopravní nehody, termokamery pro hasiče, bagr sací a nezávislé digitální opakovače.
Pro zlepšení podmínek na místě zásahu a bezpečnosti práce hasičů na místě zásahu
Byly pořízeny moderní ochranné prostředky a zařízení, které zlepšují podmínky na místě zásahu, snižují některá rizika vyplývající ze zásahové činnosti a charakteru mimořádné události a zvyšují tak bezpečnost práce zasahujících hasičů. Jde o mobilní kompresorové stanice pro potápěčské skupiny, izolační dýchací přístroje včetně komunikačního prostředku v masce, tlakové lahve k izolačnímu dýchacímu přístroji, kompozitové, zkušební a měřicí zařízení, protichemické ochranné oděvy typu 1a, soupravy pro kalibraci detekční techniky, zásahové radiometry, mobilní infračervené spektrometry FTIR, infračervené spektrometry laboratorní, kontejnery protiplynové, dekontaminační sprchy a pračky a sušiče.
Kromě využití pro řešení mimořádných událostí byla vybraná technika prezentována například také na akci „Přehlídka 2018“ a na doprovodné akci na Letenské pláni v Praze, které se konaly ve dnech 26. až 28. 10. 2018 u příležitosti oslav 100 let československé státnosti. (30.8.2019)