Zdravotní pojišťovny přispějí v příštím roce pacientům na pomůcky půl miliardy navíc

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2019, přináší změny v úhradách zdravotnických pomůcek. Od 1. října začne nabíhat celá řada nových pomůcek, které nebyly doposud hrazené a pacienti tak výrazně ušetří. Zejména dětští pacienti, diabetici a hendikepovaní.
S cílem komplexně zefektivnit systém příspěvků na pomůcky a finanční prostředky směřovat v maximální míře ve prospěch pacientů s vážným onemocněním či zdravotním postižením, dochází u vybraných pomůcek, které byly maximálně ve výši stovek a měly tak minimální přínos pro pacienta, ke snížení či zrušení úhrady. Tyto peníze se nikam neztrácí, ale jdou na pomůcky pro pacienty, kteří je opravdu potřebují a kteří doposud dopláceli i desítky tisíc měsíčně. Pomůcek, u kterých bude úhrada vyšší, je mnohem více, než těch, kde dochází k jejímu snížení. Dokazují to také výrazně rostoucí výdaje zdravotních pojišťoven. V příštím roce zaplatí pojišťovny za zdravotnické pomůcky pro pacienty o půl miliardy korun navíc.
Změna úhradové regulace zdravotnických prostředků vznikla na široké platformě všech zainteresovaných stran a za nadstandardní spolupráce odborné i laické veřejnosti. Její přípravy se účastnili zástupci zdravotních pojišťoven, České lékařské společnosti JEP, Národní rady osob se zdravotním postižením, Koalice pro zdraví, Pacientské rady, profesních komor (lékařská, stomatologická i lékárnická) a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Novela zákona prošla ke konci roku 2018 Parlamentem ČR zcela bez problémů a s jasnou politickou shodou.
Přinášíme základní příklady pomůcek, u kterých dochází ke změně v úhradě.
Nově hrazené pomůcky
Od 1. října 2019 začne nabíhat celá řada nových položek, které nebyly doposud hrazené a pacienti tak nově ušetří.
 • Náplasťové inzulínové pumpy – 82 000 Kč/první rok a další tři roky úhrada 75 000 Kč
 • Glukometr s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením – nárok 1 000 Kč / 6 let
 • Opravy prostředků ve vlastnictví pojištěnce (konkrétně vozíky) – dosud nebyly opravy ZP ve vlastnictví pojištěnce hrazeny, vozíky byly zapůjčovány pojišťovnami
 • Infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčiv (s veškerým příslušenstvím) – nově hrazena, 2 ks za 2 roky, hrazena ve výši 100 %
 • Úhrada binaurální sluchové korekce pro dospělé – sluchadla, 2 ks za 5 let, 6 087 Kč za kus.
 • Zásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiv – 100 %
 • Infuzní jehly pro subkutánní aplikaci léčiv – 100 %
 • Infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiva – 100 %
 • Jehla injekční pro přípravu infuzního roztoku – 100 %
 • Stříkačka injekční dvoudílná 5 ml, 10 ml a 50 ml v indikaci plicní hypertenze – 100 %
 • Intravaginální tampóny pro inkontinentní pacienty – 100 %
 • Dilatany anální – 100 %
 • Krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchem pro pacienty se stomií – 100 %
Pomůcky, u kterých se navyšuje úhrada nebo se navyšuje počet kusů (nárok pacienta)
U některých dalších pomůcek se od 1. prosince 2019 platby zvýší nebo se zvýší počet kusů, na které má pacient nárok.
 • Zvyšuje se úhrada mechanického vozíku z 21 tisíc korun na 45 tisíc korun.
 • Nově pak vozíčkáři mají možnost mít hrazený elektrický vozík na ven i mechanický na doma. Druhý vozík nebyl v předchozích letech hrazen vůbec, nově bude hrazen až do výše 20 tisíc korun.
 • Další výhoda bude pro neslyšící pacienty, a to zejména děti. Těm bude úhrada pro sluchadlo na kostní vedení navýšena až na dvojnásobek, tedy na 10 500 korun za jedno sluchadlo.
 • Sluchadla pro děti – navýšení částky za sluchadla – původně byla za sluchadla pro vzdušné vedení u dětí od 0 do 7 let úhrada maximálně 10 600 Kč za 2 ks, nyní by měla být úhrada 8 696 za 1 kus se stejným omezením na 2 ks na 5 let.
 • Sluchadlo pro vzdušné vedení pro dospělé - nyní bylo hrazeno jen maximálně 5 100 Kč, nyní úhrada 7 000 Kč
 • Inhalátory – dříve hrazen kompresorový a ultrazvukový – 1 ks za 5 let, úhrada 100 % maximální hodnota 4 500 Kč. Nyní inhalátor nízko výkonný 1 ks za 5 let, úhrada 3 044 Kč za kus, pro pacienty s cystickou fibrózou inhalátory vysoce výkonné v hodnotě 6 000 Kč za kus do 2 let včetně a 21 217,40 Kč za kus od 3 let věku.
 • Přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy (přijímač, senzor) – nově zakotvena úhrada v zákoně
 • Přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy (senzor, vysílač, přijímač) - nově zakotvena úhrada v zákoně
 • Nově v legislativě zakotvena úhrada řečových procesorů – nyní nárok pacienta na 1 ks / 10 let, nově dle novely zákona 1 ks / 7 let
 • Pasty, zásypy v kategorii ZP krycí – dosud byla 75 % úhrada
 • Hydrogelová krytí amorfní v kategorii ZP krycí – dosud byla 75 % úhrada
 • Alginátová krytí amorfní v kategorii ZP krycí - dosud byla 75 % úhrada
 • Filmové obvazy – spreje v kategorii ZP krycí - dosud byla 75 % úhrada
 • Čistící roztoky a gely aktivní v kategorii ZP krycí - dosud byla 75 % úhrada
 • Krytí obsahující hyaluronan, med v kategorii ZP krycí - dosud byla 75 % úhrada
 • Nanokrystalické stříbro – sprej v kategorii ZP krycí - dosud byla 75 % úhrada
 • Katétr sterilní potahovaný – v současné době se hradí 150 ks / měsíc a nově se bude hradit 210 ks / měsíc
 • Systém proplachový – v současné době se hradí 20 ks /3 měsíce, dle novely se bude hradit 15 ks / měsíc
 • Jehly k inzulínovým perům – nyní se hradí 200 ks/rok, nově dle novely bude hrazeno 500 ks / rok
 • Infuzní sety s teflonovou jehlou – nyní nárok 120 ks/rok, nyní bude nárok navýšen na 130 ks / rok
 • Nyní je dle zákona hrazeno 75 % u veškerého příslušenství k přístrojům CPAP a BiPAP, nově 90 % (masky, hadice, zvlhčovače, filtry)
 • Příslušenství k odsávačce – cévky odsávací – nyní hrazeno 150 ks / 1 rok, nově bude hrazeno 400 ks / 1 rok
 • Mechanický insuflátor/exsuflátor (kašlací asistent) – v současné době u VZP ČR hrazen dle zákona ze 75 %, nově zakotvena úhrada formou denního pronájmu 100 % úhrada
 • Elektropohony k mechanickým vozíkům – nyní je hrazeno ze 75 %, nyní úhrada navýšena na 90 %
Pomůcky, u kterých se snižuje úhrada ve prospěch důležitějších pomůcek
U některých pomůcek se od 1. prosince 2019 snižuje úhrada.
Pomůcky, u kterých se snižuje úhrada:
 • Prostředky pro inkontinentní pacienty – od prvního kusu doplatek 15 % u I. stupně
 • Prostředky pro inkontinentní pacienty – od prvního kusu doplatek 5 % u II. Stupně
 • Glukometr pro stanovení glukózy – v současné době hradíme 1 000 Kč / 10 let a nově 500 Kč / 6 let
 • Diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve – nyní 8 Kč / ks, nově dle novely zákona 6 Kč / ks
 • Odsávačka elektrická, mechanická – nyní hrazeno 4 000 Kč / 1 ks, nově hrazeno 2 500 Kč / 1 ks
Pomůcky, u kterých dochází ke zrušení úhrady
Změna nastává od 1. srpna 2019. Odstraněním některých historických pozůstatků systému dojde k uvolnění prostoru pro vstup celé řady dosud nehrazených moderních inovativních zdravotnických prostředků a především se umožní směrovat finanční prostředky ve prospěch pacientů s nejzávažnějšími onemocněními či zdravotním postižením.
 • Brýlové obroučky pro pojištěnce nad 15 let věku, čočka brýlová plastová sférická nad 15 let, čočky sférické a tórické pro pojištěnce nad 15 let věku, absorpční vrstvy na brýlové čočky nad 15 let (u vážných očních vad – nad 10 dioptrií - úhrada zůstává v plné výši). Předsednictvo ČLS JEP zveřejnilo podpůrné stanovisko ke změně v úhradách obrub dioptrických brýlí.
 • Oprava epitézy
 • Paruky – původně byla úhrada ve výši 100 % maximálně 1 000 Kč, 1 ks za rok
 • Vložka ortopedická individuálně zhotovená – 100 Kč / pár / 1 rok – nyní už budou hrazeny pouze speciální vložky
 • Nebude hrazena úprava sériové obuvi (hradí se individuálně zhotovovaná ortopedická obuv)
 • Přilba ochranná – 2 500 Kč / 1 ks / 2 roky
 • Dochází ke zrušení úhrady mechanického polohovacího lůžka – bude hrazeno pouze elektrické polohovací lůžko – je to spíše benefit pro pacienta a jeho obsluhu
 • Kotníkový díl a kolenní díl II. a III. kompresní třída – nyní úhrada 260 Kč / 2 ks (na doporučení odborné společnosti)
 • Suspenzor – nyní hrazen 130 Kč za 2 ks / 1 rok
 • Osobní spirometr – dosud hrazen 300 Kč / 1 ks
 • Brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu – nyní úhrada 90 Kč / 1 ks / 5 let
 • Hůl (nejedná se o hole pro nevidomé, ani berle – např. stařecké) – nově nejsou hrazeny vůbec, původně se přispívalo 1 ks za 3 roky, maximálně 130 Kč za kus
 • Baterie ke sluchadlu – nyní 80 Kč / 4 ks / 5 let
 • Křeslo klozetové, sedačky na vanu / do sprchy  (1.8.2019)