Zvyšujeme akceschopnost policie. MV vyhlásilo tržní konzultaci na nákup transportních vrtulníků - prodloužení termínu

Zadavatel má zájem získat co nejvíce a co nejširší spektrum technických informací na pořízení dvou kusů vrtulníků těžké kategorie. Proto vedení resortu Ministerstva vnitra rozhodlo o prodloužení lhůty pro podání vyjádření v rámci předběžné tržní konzultace do 15. června 2019.
Ministerstvo vnitra (MV) plánuje nakoupit dva transportní vrtulníky těžké váhy pro policii a další složky IZS. Díky pořízení vrtulníků se vzletovou hmotností 12 tun se např. zásadním způsobem zvýší operační možnosti URNA do policejních akcí po celé ČR. Před vyhlášením veřejné zakázky zveřejňuje MV výzvu k tržní konzultaci.
MV požádalo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vybrané dodavatele o vyjádření k minimálním požadavkům, technické specifikaci a dalším praktickým otázkám zadávací dokumentace (viz přílohy). „Nákup vrtulníků schopných přepravit 16členný tým i s výstrojí je pro bezpečnostní složky klíčový. Proto musíme získat představu, co přesně a během jaké doby dokáží dodavatelé nabídnout. Do bezpečnosti naší země a jejích občanů musíme být připraveni investovat,“ uvedl k záměru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).
Díky vrtulníkům přestane být URNA závislá na armádní letecké technice. S využitím vrtulníků MV počítá také při přepravě zásahových jednotek krajských ředitelství, Hasičským záchranným sborem při hašení požárů nebo pro transplantační program IKEM. MV díky výzvě získá informace ke zpřesnění podmínek zadávacího řízení, ale také informuje dodavatele o svém konkrétním záměru a požadavcích. Předběžné tržní konzultace nenaruší hospodářskou soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek. (28.5.2019)