Životní prostředí

Do našich životů začíná stále více zasahovat vodík. Vodík hraje stále větší a větší roli jako palivo, produkující při hoření jen vodní páru místo emisí CO2, jako chemická surovina, nahrazující v mnoha aplikacích uhlík, a jako nosič energie, umožňující ukládat energetické přebytky. Vodík se sice ve...
Úsilí společnosti LANXESS při řešení změny klimatu bylo znovu oceněno největší globální iniciativou CDP (Carbon Disclosure Project). V nejnovějším hodnocení je společnost zaměřená na speciální chemikálie znovu v prestižním seznamu „Climate A List“, ve kterém je pouze 270 subjektů z celého světa. Je...
Příprava protipovodňových opatření na řece Bečvě pokračuje výkupy pozemků pod budoucím vodním dílem Skalička, technickými i přírodě blízkými opatřeními. Letos bude také dokončena analýza, na základě které bude vybrána nejvhodnější varianta vodního díla Skalička. Materiál o stavu protipovodňových...
MŽP spustilo záchranný program pro dvě vzácné rostliny – hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův. Program by měl zajistit, aby fialové květy hořečků z naší přírody úplně nezmizely. V současnosti totiž zdobívají už jen několik desítek luk a pastvin. Opatření pro zlepšení stavu populací a k...
Více než 31 milionů korun na ekovýchovné a informační projekty nabídne Státní fond životního prostředí ČR z Norských fondů. V čerstvě vyhlášené dotační výzvě „Reine“ podpoří projekty ve čtyřech oblastech – ochrana ekosystémů, ovzduší, vod a adaptace na změnu klimatu. Počítá jak s podporou výukových...
Dalších více než sto obcí získá dotační podporu na své investice. Celkem se jedná o téměř 700 milionů korun, které obce použijí na posílení či výstavbu nových zdrojů pitné vody, čištění vody odpadní nebo díky nim zafinancují zpracování dokumentace k vodohospodářským a krajino - hydrologickým...
16. prosince 2020 proběhne v ruském Soči mezinárodní konference NEXT 75 zaměřená na globální problémy a výzvy, které stojí před lidstvem. Zúčastní se jí slavní vědci, včetně nositelů Nobelovy ceny a význační podnikatelé, kteří do dialogu o budoucnosti naší planety zapojí mladou generaci. Na co by...
Transformace skupiny ORLEN plánovaná do roku 2030 je zaměřena především na obnovitelnou energii a pokročilou petrochemickou výrobu. Diverzifikace obchodních aktivit bude probíhat na pozadí snah maximalizovat zisk ze stávajících hlavních činností skupiny, které budou využívat nové technologie...
Ekologické organizace Greenpeace a Zelený kruh vystupují z Uhelné komise. Právě se na tom shodli představitelé a představitelky Greenpeace, asociace ekologických organizací Zelený kruh a Hnutí DUHA (jehož expert asociaci v Uhelné komisi zastupuje) a svoje rozhodnutí už oznámili předsedům komise -...
MŽP podpořilo pestré vlastnictví OZE a demokratizaci energetiky   Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podpořilo v nastavení pravidel Modernizačního fondu pestré vlastnictví obnovitelných zdrojů energie a potvrdilo princip demokratizace energetiky. Vyplývá to z dokumentu uveřejněného na...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>