Životní prostředí

Společnost Kärcher již mnoho let nabízí profesionální techniku pro celoroční každodenní úklid, včetně speciálních strojů uzpůsobených provozu ve vysoce prašném prostředí. Nyní Kärcher uvádí na trh novinku, silniční mechanický zametací stroj MCM 600 - ideální pro údržbu ve městech nebo průmyslových...
Společnost OMV navázala spolupráci s charitativně-ekologickým spolkem Helptex a na šest čerpacích stanic OMV v Praze umístila sběrné kontejnery na textil. Řidiči a zákazníci OMV mohou vložením nepotřebného oblečení a obuvi přispět k ochraně životního prostředí a zároveň podpořit...
Společnost HP má nyní nejkomplexnější uhlíkově neutrální nabídku Managed Print Service na světě. Díky tomu zákazníci snadněji dosahují cílů v oblasti ochrany klimatu a zvyšují produktivitu – to vše bez narušení obchodních procesů. Řešení Managed Print Service HP mohou podnikům pomoci snížit a...
Hnutí DUHA ve spolupráci s Komorou obnovitelných zdrojů a experty SPOT - Centra pro společenské otázky představili stínový návrh opatření, která by neměla chybět v Národním plánu obnovy. Česká republika by díky němu mohla posílit svoji energetickou soběstačnost, snížit emise, ozdravit krajinu a...
Společnost Air Products, přední světová společnost v oblasti průmyslových plynů, oznámila nový cíl udržitelnosti, ve kterém chce do roku 2030 snížit své emise oxidu uhličitého o jednu třetinu oproti emisím v roce 2015. Společnost Air Products si vytyčila tento nový cíl, protože se blíží k úspěšnému...
V letošních cenách SDGs, které pravidelně oceňují projekty, jež přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDGs) a mění Česko i svět k lepšímu, získal prvenství startup DOT Glasses. Ten poskytuje optické pomůcky pro korekci zraku v nejchudších zemích světa a...
PwC oznamuje vědeckými daty podložený závazek dosáhnout celosvětově ve všech svých firmách do roku 2030 stavu tzv. nulové uhlíkové stopy (net zero greenhouse gas emissions). Závazek zahrnuje i redukci emisí pocházejících od dodavatelských firem. Na snížení skleníkových plynů bude PwC spolupracovat...
Obchodní operace společnosti Nespresso jsou uhlíkově neutrální od roku 2017. Nově se firma zavazuje dosáhnout plné uhlíkové neutrality v celém svém dodavatelském řetězci a pro celý životní cyklus produktů. Společnost Nespresso se 17. 9. 2020 zavazuje, že každý šálek kávy Nespresso z nabídky pro...
Česká republika míří k bezemisní energetice, která bude místo uhlí využívat větší podíl jádra a obnovitelných zdrojů energie. V roce 2050 by měla dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality, kdy země zachytí přesně tolik emisí, kolik jich vyprodukuje. Náklady však budou astronomické a odhadují...
Přední světový výrobce pneumatik Nexen Tire zveřejnil svou první zprávu o udržitelnosti. Nastiňuje v ní udržitelné postupy společnosti i environmentální, sociální a ekonomické výsledky v roce 2019. Zároveň rozšiřuje svou politiku společenské odpovědnosti a to i směrem k dodavatelům. Nexen chce...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>