10 mýtů o elektrických koloběžkách Lime v Praze

Elektrické koloběžky Lime používají Pražané pro pohyb po městě více než rok a najezdili na nich už 1 800 000 kilometrů.  S fungováním služby je stále spojena řada otázek a nejasností. Společnost Lime se proto rozhodla vyvrátit nejčastější mýty, které bývají s koloběžkami spojovány.
- Lime se nezajímá o bezpečnost uživatelů
Opak je pravdou. Lime klade velký důraz na kontinuální vzdělávání uživatelů, jak službu řádně využívat, tedy pohybovat se s respektem k okolí, nejezdit po chodníku, dodržovat pravidla silničního provozu a parkovat ohleduplně. S firmou na edukativních iniciativách spolupracuje Policie ČR i BESIP a společně s nimi se daří jezdcům na koloběžkách, ať už soukromých, nebo sdílených, připomínat pravidla jejich provozu. V rámci několika osvětových akcí ve Žlutých lázních, na Výstavišti Praha či v pražských Letňanech rozdal Lime uživatelům výměnou za připojení k závazku ohleduplné jízdy již 500 helem.
Uživatelé jsou o pravidlech bezpečné a ohleduplné jízdy informováni rovněž pokyny umístěnými přímo na koloběžkách a také zprávami v aplikaci, která je potřeba k zapůjčení koloběžky. Mezi 10. hodinou večerní a 5. hodinou ranní navíc aplikace Lime každého jezdce varuje, aby na koloběžce za žádnou cenu nejezdil pod vlivem alkoholu. Jezdec tak nyní před jízdou musí potvrdit, že nepožil žádnou omamnou látku a je tedy 100% připraven na bezpečnou jízdu. Rychlost koloběžky je navíc vždy omezena na maximálně 25 km/h.
- Lime neřeší špatné parkování koloběžek
Pravidla pro parkování byla postupně zpřísněna a zavedeny byly pokuty za odkládání koloběžek v červených zónách, kde je parkování zakázáno. Cílem Limu je, aby byla služba přínosem pro všechny Pražany. K tomu je potřeba, aby její pokrytí bylo co nejširší a zároveň respektovalo charakter města. Červené zóny tedy zohledňují pečlivé mapování terénu a zároveň vycházejí z pravidelných jednání s městem i jednotlivými městskými částmi. Od svého vstupu do Prahy společnost rovněž analyzuje a zaznamenává místa, která jsou pro parkování kol i koloběžek ideální. Jejich souřadnice jsou pak poskytovány městu, aby je městští architekti mohli zohlednit při plánování dopravní infrastruktury.
Pořádek v ulicích zajišťuje také široký tým patrolerů (pochůzkářů) Limu, kteří se celý den pohybují po širším centru města a dohlížejí na to, že jsou koloběžky správně zaparkované a nikde nepřekáží. Díky jednání se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých má firma zmapována riziková místa a v těch na provoz dává o to větší pozor.
-Praha je specifické město, pro koloběžky nikdy nebude vhodná
Každé město, ve kterém Lime působí, je nějakým způsobem specifické. Proto se firma také snaží svou službu provozovat maximálně lokálně a s důrazem na místní potřeby. Praha je specifická bohužel poměrně špatnou infrastrukturou pro cyklisty, což má přirozeně dopad i na provoz koloběžek. S tímto ale Lime dokáže Praze pomoci a už brzy může být situace výrazně lepší.
Již nyní společnost městu předává anonymizovaná data o pohybu uživatelů a zároveň mapuje místa vhodná pro parkování. Vzhledem k tomu, že za první rok provozu mají pražští uživatelé na kontě více než milion jízd, město rázem získává velmi cenné podklady o tom, jak se lidé na lehkých dopravních prostředcích, jako jsou koloběžky, po městě pohybují. K tomu má firma zkušenosti s provozováním koloběžek ve více než 120 světových městech a disponuje tedy komplexním know-how, díky kterému může městu významně pomoci s budováním infrastruktury a poukázat na nejrizikovější místa.
- Infrastruktura pro cyklisty (a koloběžkáře) je příliš drahá a složitá záležitost 
Udržitelným způsobům přepravy je potřeba jít naproti. Řeč ale není o nákladných a megalomanských změnách. Začít se dá například s budováním pruhů hladší dlažby pro pohodlnější pohyb cyklistů. Cyklopruhy a cyklostezky jsou dalším krokem. Pokud totiž uživatel kola či koloběžky má k dispozici cyklopruh, kterým se bezpečně a ohleduplně pohybovat, obvykle jej využije. Stejné je to s parkováním.
U parkování si již společnost Lime ověřila, že výrazně pomáhá značení doporučených míst k parkování přímo ve veřejném prostoru a dle zásad, které mají jasnou logiku. Je potřeba, aby uživatel věděl, že místo doporučeného parkování bezpečně najde třeba před přechodem pro chodce, na křížení ulic atp. Ve městech, kde se touto cestou vydali, mají sdílenou mikromobilitu rádi. Jedním z nejmladších měst, kde je služba Lime v provozu, je bulharská Sofie. Díky jednoduchému namalování obdélníků s piktogramem koloběžky na zem zde naprostá většina uživatelů parkuje právě jen v těchto místech. Dodejme, že se samozřejmě nebavíme o parkování jen pro koloběžky Lime, ale pro všechny prostředky sdílené mobility, takže takto jasně vyznačený prostor pomůže všem.
- Není důvod, aby se Praha přizpůsobovala jedné firmě
Lime využívá infrastrukturu pro cyklisty a příchod služeb sdílené mobility do města pouze zdůraznil fakt, že v tomto typu infrastruktury Praha významně zaostává za srovnatelnými evropskými metropolemi. Díky kopcovitému terénu města nebyl tento nedostatek doposud tolik zřetelný. Rychlý rozvoj elektrokol a dalších elektrických prostředků ale možnosti alternativní bezemisní přepravy otevřel široké veřejnosti. 
Investice do cykloinfrastruktury proto pomáhají v prvé řadě soukromým vlastníkům kol a koloběžek a rozvoj v této oblasti infrastruktury zároveň odlehčuje individuální automobilové dopravě. Budováním infrastruktury pro cyklisty může město efektivně bojovat proti zácpám, protože teprve s kvalitní mikromobilitní infrastrukturou začínají obyvatelé nahrazovat jízdu auty jízdou na subtilnějších dopravních prostředcích, které zabírají násobně méně místa v ulicích. 
- Elektrické koloběžky nejsou ekologické
Udržitelnost je základním posláním společnosti Lime a firma průběžně podniká kroky k dalšímu snižování dopadu svého podnikání na životní prostředí. Zvláštní pozornost je věnována zefektivňování dobíjení koloběžek, včetně kontinuálních snah o zajištění napájení koloběžek Lime 100% obnovitelnou energií. Průběžně zdokonalován je rovněž systém oprav s cílem prodloužit životnost všech koloběžek na maximum. V Praze byla v průběhu roku nasazena do provozu také elektrická cargo-kola, která firmě pomáhají spravovat vlastní vozový park ještě ekologičtěji a pružněji než kdy dříve.
Za zmínku stojí také nová generace koloběžek. Tu si Lime na základě svých zkušeností s provozem sdílených koloběžek po celém světě od začátku navrhuje a vyrábí tak, aby byla připravena na provoz v těch nejnáročnějších podmínkách sdíleného provozu, včetně pohybu po pražských kočičích hlavách. Nejnovější generace koloběžky Lime nabídne větší kolečka, skvělé odpružení a vyšší odolnost. Novinkou je mimo jiné i velká baterie zabudovaná do podlážky, která díky nižšímu těžišti stojí i za lepší stabilitou při jízdě.
Co je ale nejdůležitější, každá čtvrtá jízda dle průzkumů Limu nahrazuje cestu autem a mikromobilita se tedy podstatným způsobem zasazuje o snížení znečištění měst, pomáhá bojovat s klimatickými změnami a umožňuje efektivnější způsob dopravy po městě.
- Lidé koloběžky nemají rádi
Lime za necelý rok provozu v Praze pokořil milník milionu jízd a jasně tak ukázal, že o bezemisní, pohodlnou a flexibilní přepravu je i v Česku velký zájem. Pražané a návštěvníci Prahy na koloběžkách za první rok najezdili téměř 1 800 000 kilometrů, což je ekvivalent vzdálenosti, kterou by člověk urazil při 45 výletech kolem zeměkoule. Oproti jízdě autem tak uživatelé Limu ušetřili desítky tun emisí oxidu uhličitého a přes 100 000 litrů paliva. 
Mnoho uživatelů využívá koloběžky Lime na pravidelné bázi. Nejaktivnější uživatel v Praze má na kontě přes 400 jízd a na koloběžce již urazil více než 1 000 kilometrů. V průzkumu, kterého se zúčastnilo téměř 1 500 respondentů, vyjádřilo 76 % uživatelů spokojenost, že je Lime přítomen v místě jejich bydliště, a 80 % dotázaných by službu doporučilo svým přátelům.
- Uživatelé Limu pohazují koloběžky po městě a škodí Praze
Za poházené a poničené koloběžky v ulicích Prahy často nemůže poslední uživatel dané koloběžky a ve valné většině případů ani vítr, který by je shodil. Bohužel to obvykle jsou spíše vandalové, kteří koloběžky úmyslně hromadně shazují a ve snaze „potrestat“ službu, vůči které mají výhrady, poškozují veřejný prostor. Koloběžky, které byly ještě ráno pečlivě seřazeny proškolenými členy týmu Limu tak, že nikomu nepřekážely, se pak logicky stávají trnem v oku všem Pražanům. Vrásky zároveň logicky způsobují i patrolerům Limu, kteří je musí denně sbírat a opakovaně vyrovnávat.
Je nutné poznamenat, že poškozovat cizí majetek není jen špatné, ale je to dokonce přestupek či trestný čin, který může způsobovat nebezpečí a přímo poškozuje nevinné uživatele služby. Mnozí z nich totiž na koloběžky spoléhají jako na prostředek, jak se rychle a pohodlně dostat třeba do práce.
- Koloběžky jsou jen pro turisty
Cílem Limu je poskytovat možnost udržitelné, rychlé a pohodlné mobility všem, kteří se po městě pohybují, ať už jsou to obyvatelé Prahy, expati nebo třeba návštěvníci města. Mezi návštěvníky, resp. obyvateli jiných světových metropolí, je služba oblíbená, a to i proto, že Lime důvěrně znají ze svých domovských měst. V rámci svého dlouhodobého působení v Praze se nicméně firma chce ještě více zaměřit na místní obyvatele.
Brzy budou představeny nové možnosti dlouhodobých předplatných pro obyvatele, kteří budou chtít koloběžky využívat pro každodenní dojíždění. Lime také intenzivně pracuje na integraci do systému pražské veřejné dopravy, aby Pražané koloběžky mohli pravidelně využívat například k rychlému a pohodlnému přesunu na nejbližší stanici metra či tramvaje.
- Koloběžky jsou jen sezónní zábava, v zimě Lime nefunguje
Cílem Limu je poskytovat komplexní a udržitelné řešení přepravy a koloběžky Lime jsou tedy všem uživatelům plně k dispozici i přes zimu. Bezpečnost uživatelů je ovšem pro Lime vždy na první místě, takže provoz bude vždy pružně přizpůsobován aktuálním povětrnostním podmínkám a situaci na silnicích a cyklostezkách. Díky sběračům může Lime koloběžky z ulic prakticky okamžitě stáhnout. V okamžiku, kdy sníh a náledí neumožní bezpečný pohyb po městě, koloběžky budou dočasně převezeny do depa. (9.12.2019)