Češi za čtrnáct let odevzdali k recyklaci 60 milionů úsporných zářivek

Z vysloužilých zářivek se tak do přírody nedostalo 240 kilogramů toxické rtuti. Čistě teoreticky by takové množství rtuti mohlo znečistit vodu v objemu 15 nádrží Lipno nebo 760 Máchových jezer.
 
V Česku se již čtrnáctým rokem sbírají a recyklují elektrozařízení včetně vysloužilých světelných zdrojů a dalších světel. Kolektivní systém Ekolamp za tu dobu zrecykloval 9903 tun světelných zdrojů a 7256 tun svítidel. „To představuje 60 milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů. Z nich se podařilo opět využít tisíce tun skla, plastů a kovů,“ rekapituluje bilanci zpětného odběru Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti Ekolamp, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení. 
Takové množství zářivek v sobě teoreticky obsahuje 240 kilogramů toxické rtuti. „Té je sice ve světelném zdroji nepatrné množství, ale ve větších objemech, třeba na skládkách, by rtuť ze zářivek mohla ohrožovat životní prostředí,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.
Čistě teoreticky by takové množství rtuti mohlo znečistit vodu v objemu 15 nádrží Lipno nebo 760 Máchových jezer.
Třetina domácností přiznává, že úsporky správně nelikviduje
Přestože se výsledky sběru světelného elektroodpadu dlouhodobě lepší, v průměru 33 procent domácností dlouhodobě přiznává, že vysloužilé kompaktní zářivky či LED žárovky vyhazuje do popelnice s ostatním odpadem. „Úsporné a trubicové zářivky do odpadu kvůli rtuti nepatří. Do sběrné nádoby pro zpětný odběr se však mají odevzdávat všechny světelné zdroje, protože běžný spotřebitel není schopný rozlišit, který světelný zdroj obsahuje rtuť a který ne,“ dodává Zuzana Adamcová.
Přítomnosti rtuti v luminoforu zářivek se ale není třeba obávat: „Rtuť je potřebná pro svícení a je bezpečně uzavřena uvnitř světelného zdroje. Ani v případě náhodného rozbití nepředstavuje tak malé množství rtuti pro okolí nebezpečí. Když ale úsporná zářivka doslouží, je třeba s ní zacházet jako s elektroodpadem a odnést ji na sběrné místo,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.
Sběrná místa jsou přístupná všem, je jich přes 4400
Za čtrnáct let se podařilo v ČR vybudovat rozsáhlou sběrnou síť. Vysloužilé světelné zdroje lze odevzdat k recyklaci prostřednictvím více než 4400 sběrných míst. „Vysloužilé kompaktní zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také velmi často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ shrnuje Zuzana Adamcová.
Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz nebo pomocí mobilní aplikace „Kam s ní?“, která je dostupná pro platformy Apple (iOS) a Android. S recyklací elektrozařízení pomáhá i nová mobilní hra Zrecykluj to! Jejím cílem je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do popelnice, ale na sběrné místo, odkud se dostane k recyklaci. Hra je nyní ke stažení zdarma pro platformy Apple (iOS) a Android. (14.11.2019)