Pusťte firmy k očkování proti Covid-19, výzva vládě

Firmy chtějí pomoci s rychlým očkováním proti Covid-19. Pro své zaměstnance ho hodlá zařídit 86 procent firem, které se zúčastnily dubnového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Mohou zřídit očkovací místa pro pracovníky přímo ve firmě, využít ordinace poskytovatelů pracovnělékařských služeb nebo vytvořit veřejné očkovací místo. Vláda by proto měla usnadnit vznik firemních očkovacích center, zajistit pro ně dostatek vakcín a otevřít co nejdříve očkování i pro populaci ve věku od 18 do 55 let. Svaz průmyslu a dopravy ČR po vládě rovněž požaduje, aby všechny testy na Covid-19 z firem uznával i pro využívání služeb, kde je nutný negativní test.
Pokud chce stát co nejrychleji naočkovat co největší část populace, a ukončit tak epidemii Covid-19, měl by využít pomoci, kterou mu nabízejí firmy. V dubnovém průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi průmyslovými podniky se k ochotě zapojit se do očkování proti Covid-19 přihlásilo 86 procent ze 141 respondentů. Řada z nich už zřídila vlastní očkovací místo pro své zaměstnance, nebo na jeho vytvoření pracuje.
„Firmy už ukázaly, že umí rychle a kvalitně zorganizovat testování. Stejně dobře jsou schopny zajistit očkování pro své zaměstnance. Proto by vláda měla firmy podpořit a usnadnit vznik podnikových očkovacích center. Obrovskou výhodou je, že stát tím získá dlouhodobou očkovací infrastrukturu. Devět z deseti firem v našem průzkumu uvedlo, že chtějí svá očkovací místa využívat dlouhodobě, například pro přeočkovávání zaměstnanců,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Polovina firem, které jsou připraveny očkovat zaměstnance, chce zřídit očkovací místo přímo v areálu podniku. Očkovat v nich budou moci také pracovníky z dalších firem, které působí v jejich areálu, nebo rodinné příslušníky svých zaměstnanců. Touto cestou chtějí jít především velké firmy nad 250 zaměstnanců, ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR. Menší a střední firmy hodlají pro zaměstnance zajistit očkování především v ordinacích svých podnikových lékařů a poskytovatelů pracovnělékařských služeb. Tento způsob uvedlo v průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR 48 procent firem, které se chtějí do očkování zapojit. Objevují se ale také firmy, které už zřídily nebo hodlají zřídit očkovací centrum dostupné pro širokou veřejnost v regionu, kde působí.
„Vyzýváme vládu, aby zjednodušila a zrychlila administrativu spojenou se zřizováním očkovacích míst. Není možné, aby schválení provozního řádu očkovacího místa trvalo šest týdnů. Pro efektivní očkování zaměstnanců je třeba, aby vláda co nejdříve otevřela očkování pro populaci ve věku od 18 do 55 let. Musí také zajistit, že když firmy očkovací místa zřídí nebo do očkování zapojí své podnikové lékaře, dostanou pro své zaměstnance včas dostatek vakcín,“ uvádí Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR odpovědný za oblast zdravotnictví.
Zpřístupnění očkování pro věkovou skupinu 18–55 let je klíčové pro rychlý rozjezd očkování ve firmách. Pro dvě třetiny firem by bylo očkování logisticky těžko zvládnutelné nebo dokonce neproveditelné, kdyby stát pokračoval v očkování jen v úzce vymezených věkových skupinách. Na příliš složitou administrativu a schvalovací lhůty si stěžuje 79 procent firem z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR.
„Velkou výhodou očkování ve firmách je komfort pro zaměstnance, kteří zejména ve větších podnicích nebudou muset kvůli injekci nikam jezdit. Firmy také dokážou motivovat k očkování zaměstnance, kteří by jinak váhali. Část firem bude moci nabídnout pracovníkům jako benefit pohodlné očkování jejich rodinných příslušníků,“ tvrdí Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Jednou z firem, která už pracuje na zřízení očkovacího místa, které by bylo dostupné nejen pro zaměstnance, ale také pro veřejnost, je papírna Mondi Štětí. „Očkovací centrum připravujeme. Jsme schopni ho spustit během týdne od získání registrace. Byli bychom schopni za jeden den proočkovat 300 lidí podle dostupnosti vakcín. Chceme tento servis nabídnout i široké veřejnosti v našem regionu, abychom co nejrychleji proočkovali co největší část populace,“ říká Jan Koubský, ředitel pro kvalitu a životní prostředí Mondi Štětí.
 
Vláda musí představit scénář dalšího testování
Plošné testování zaměstnanců ve firmách přispělo významně ke snížení výskytu Covid-19 v populaci. Nyní vláda musí jasně říct, jak chce s testováním ve firmách pokračovat. „Pokud to přispěje k lepší kontrole epidemie, nebráníme se prodloužení testování až do konce června. Je ale třeba, aby se z firemních testů také stala vstupenka pro využívání služeb, kde vláda bude vyžadovat negativní test. To by mělo platit nejen pro testy prováděné zdravotnickým personálem, ale také pro samovyšetřovací testy,“ uvádí Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Svaz průmyslu a dopravy ČR rovněž požaduje po vládě, aby představila systémový přístup k budoucímu využívání přesnějších PCR testů. Je třeba, aby všichni, kdo by PCR testy měli používat, věděli, kdy a kde vzniknou dostatečné laboratorní kapacity, jak bude organizován svoz vzorků do laboratoří a jak bude vypadat informační systém pro registraci a evidenci vzorků a výsledků. Při plošném nasazení PCR testů by bylo nutné vybudovat systém, který zvládne vyhodnocovat miliony vzorků. Zatím má stát kapacitu zhruba 60 tisíc vzorků denně.
O průběhu a podmínkách testování na Covid-19 ve firmách budou jednat zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR s představiteli ministerstva zdravotnictví. Svaz průmyslu oceňuje vstřícný přístup nového vedení ministerstva k námětům a požadavkům zaměstnavatelů.
 
Výzva vládě k testování a očkování ve firmách
SP ČR se už od počátku pandemie COVID-19 způsobené tzv. novým koronavirem SARS-CoV-2 aktivně zapojuje do boje s touto nemocí. Naši členové již od jara loňského roku dobrovolně a na vlastní náklady přijímali řadu opatření, aby zajistili nejen fungování svých firem a provozů, ale především ochránili zdraví svých zaměstnanců, dodavatelů a dalších osob. V této souvislosti dlouhodobě řešíme otázky spojené zejména s testováním a očkováním.
Svaz průmyslu a dopravy ČR proto zaslal vládě, hejtmanům a primátorovi hl. města Prahy dopis, ve kterém vyzývá vládu, aby:
► zjednodušila a zrychlila administrativu spojenou se zřizováním očkovacích míst,
► v momentě, kdy se bude otevírat očkování pro lidi ve věku pod 55 let, zpřístupnila vakcíny všem od 18 do 55 let,
► zajistila pro firmy dostatek vakcín a vyřešila jejich distribuci,
► jasně deklarovala, na jak dlouho se povinné testování ve firmách ještě plánuje,
► upravila seznam testů (nikoliv dostributorů), které splňují státem dané podmínky,
► vyjasnila, jak jsme na tom v České republice s dostupností a kapacitami PCR testování pro případné masivní využití PCR testování ve firmách,
► uznala testy provedené ve firmách a školách jako "vstupenku" pro využití již otevřených služeb. (30.4.2021)