Rady a tipy: Co můžeme udělat proti změně klimatu

U sebe doma
I doma můžete změnou svého chování a návyků přispět k ochraně životního prostředí tím, že omezíte spotřebu energie, a snížíte tak emise. Navíc ušetříte!
Domácnosti vytvářejí přibližně čtvrtinu všech přímých emisí CO2 produkovaných v EU. Věděli jste, že tři čtvrtiny energie, kterou domácnosti v celé EU spotřebují, slouží k vytápění a chlazení?
Topení a chlazení
•Nepřehřívejte zbytečně vodu v ohřívači. Nastavte ohřívač na maximální teplotu 60 °C, aby byl jeho provoz efektivní a hygienický.
•Termostat používejte s rozumem. Věděli jste, že se váš byt či dům neohřeje rychleji, pokud nastavíte termostat na vyšší teplotu? To má vliv pouze na maximální teplotu v bytě či domě.
•V horkých dnech můžete snížit množství slunečního záření tak, že zatáhnete záclony, rolety, žaluzie či okenice.
•Pro ochlazení místnosti je ekologičtější používat ventilátor. Spotřebovává totiž daleko méně energie než klimatizace.
Izolace
•Vyměňte jednoduchá okna za dvojitá, díky nimž se ztrácí o 50 – 70 % méně tepla.
•Nemáte na instalaci dvojitých oken? Přílivu studeného vzduchu z venku zabrání silné záclony nebo odnímatelné izolační okenní tabule.
•Významnou tepelnou ztrátu může způsobovat průvan. Zatěsněte proto mezery kolem oken a nainstalujte také těsnění pod vchodové dveře. Už jenom zakrytí klíčových škvírek nebo poštovních přihrádek pomůže!
•Izolujte zásobníky teplé vody, potrubí ústředního topení a jakékoli otvory či praskliny ve stěnách, jimiž by mohlo teplo unikat. Pokud nemůžete zaizolovat stěny, namontujte alespoň izolační folii za radiátory.
V kuchyni
•Nakupujte energeticky účinné spotřebiče. Řada běžných výrobků, jako jsou chladničky, myčky nebo sporáky, má na sobě energetický štítek EU, díky němuž si můžete vybrat energeticky účinný model. Značení je od A+++ (nejvyšší účinnost) po G (nejnižší účinnost). Například myčka nádobí A+++ spotřebuje o polovinu energie méně než model označený D.
•Zkontrolujte řádné utěsnění trouby. Pokud ji potřebujete vyměnit, kupte si model s označením A. Ve srovnání s modelem D tak během jejího životního cyklu ušetříte až 5 000 Kč.
•Pokud máte myčku, neumývejte nádobí ručně. Moderní myčky nádobí spotřebovávají méně vody a energie, protože většina má funkci „Eco“. Myčku však zapínejte, až když je plná!
•Ve varné konvici vařte jen tolik vody, kolik skutečně potřebujete. Zůstala-li horká voda v konvici stát jen několik minut, nemusíte ji znovu ohřívat.
Úsporné praní
•Pračku zapínejte, až když je plná. Jen pár kousků spodního prádla nestojí za to. Počkejte, až budete mít prádla hodně. Nepřekračujte však maximální povolenou hmotnost.
•Zvolte nejnižší vhodnou teplotu. Dnes jsou prací prášky již natolik účinné, že oděvy vyperou i při nízkých teplotách.
•Vynechte předpírku, pokud není vaše oblečení příliš špinavé.
•Nepoužívejte pokud možno sušičku prádla. Jeden cyklus sušení může spotřebovat dvakrát tolik energie než průměrný prací cyklus.
Šetřete elektřinu
•Nahraďte obyčejné nebo halogenové žárovky energeticky účinnějšími modely. LED žárovky vám během své životnosti (20 let) mohou z nákladů na elektřinu ušetřit přes 2 500 Kč.
•Elektrické spotřebiče vypínejte. Zařízení připojená na internet, jež byla vyrobena před rokem 2017 (jako jsou chytré televizory, tiskárny či herní konzole), mohou v pohotovostním režimu spotřebovávat nemálo elektřiny. Abyste je mohli jednoduše vypnout, používejte rozdvojku nebo vícenásobnou zásuvku se spínačem.
•Požádejte svého dodavatele energie o instalaci inteligentního měřiče. Inteligentní měřiče plynu a elektřiny vám mohou ušetřit 3 % z vaší spotřeby energie.
•Přejděte na tzv. zelenou energii. Většina dodavatelů energie nabízí „zelené“ sazby za elektřinu, díky nimž se podporuje rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, jako je vítr nebo sluneční energie. Máte-li vlastní dům, zvažte instalaci solárních panelů.
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_en
 
Klimaticky přátelská kancelář
Ať už pracujete kdekoli, existuje mnoho jednoduchých akcí, které vám pomohou šetřit zdroje, energii a emise. Program EU pro ekologické řízení a audit („EMAS“) je otevřen společnostem a organizacím v Evropě i na celém světě, aby jim pomohl vyhodnotit a zlepšit jejich environmentální chování.
•Místo jednorázových plastových nebo papírových kelímků použijte svůj vlastní hrnek. Pokud pijete dvě kávy denně, ušetřilo by to asi 500 zbytečných šálků ročně.
•Před tiskem přemýšlejte. Zvažte, zda skutečně potřebujete vytisknout dokument nebo e-mail a povzbuďte ostatní, aby udělali totéž. Pokud musíte dokument vytisknout, tiskněte na obě strany.
•Vypněte počítač a tiskárny v noci a o víkendech. A zkontrolujte nastavení počítače - měly by existovat možnosti úspory energie, které můžete použít.
•Nakupujte zásoby ve velkém. Doporučujeme nahradit jednotlivé balíčky kávy, cukru, krému a čaje velkými nádobami pro každého. To je levnější a snižuje plýtvání.
•Zkuste omezit pracovní cesty prostřednictvím telekonferencí nebo jiných možností vzdáleného setkání.
•Zeptejte se svého manažera, zda vaše budova prošla energetickým auditem. Základní opatření na úsporu energie, jako je osvětlení aktivované pohybem, mohou výrazně snížit účty. https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/work_en
 
Opětovné použití a recyklace!
Odpad nejen znečišťuje ovzduší, podzemní vodu a půdu, ale také uvolňuje CO2 a metan do atmosféry, což přispívá ke změně klimatu. Množství odpadů vyprodukovaných v EU roste a nyní dosahuje přibližně 3 miliard tun ročně. V Evropské unii jako celku je v současnosti opětovně použito nebo recyklováno pouze 40 % domácího odpadu.
Opětovné použití
•Znovu používejte papír. Pro hrubou práci nebo nákupní seznam použijte zadní stranu použitého listu papíru místo nového.
•Darujte stará elektrická zařízení, například do škol nebo komunitních center, aby je ostatní mohli znovu použít.
•Kupte si dobíjecí baterie, které lze opakovaně použít pro více nabíjecích cyklů. Jakmile dosáhnou konce své životnosti, nezapomeňte recyklovat baterie!
•Vyměňte, prodejte nebo darujte oblečení, nábytek a potřeby pro domácnost, které již nepotřebujete. Místo nákupu nového zvažte půjčení, pronájem nebo koupi použitého zboží.
Recyklujte
Recyklace šetří energii a emise. Recyklace jednoho kilogramu hliníku může ušetřit 90 % energie potřebné k výrobě nového. Recyklace 1 kg papíru místo skládkování sníží o téměř 1 kg emise CO2 a emise metanu.
•Zkontrolujte, jaké druhy odpadu lze ve vaší oblasti recyklovat. Nezapomeňte oddělit sklo, papír, plasty a plechovky od zbytku odpadu. Recyklační zařízení jsou nyní schopna přijímat stále více a více druhů plastů - prohlédněte si své „odpadky“.
•Nevyhazujte elektronická zařízení. Elektronické výrobky jsou vyrobeny z cenných zdrojů a materiálů, které lze recyklovat, včetně kovů, plastů a skla, z nichž všechny vyžadují energii na těžbu a výrobu. Odevzdejte je na místní sběrné místo nebo zpět k prodejci.
•Recyklujte autobaterii, když potřebujete novou. Staré pneumatiky lze obvykle také recyklovat.
•Kompost. Váš organický odpad - jako je ovoce a zelenina, skořápky nebo káva - je mnohem lepší v kompostu doma než na skládce. V hromadě kompostu, který je vystaven vzduchu, se odpad rozkládá a stane se přirozeným hnojivem. Na skládce bez vzduchu kvasí a poté vydává metan, silný skleníkový plyn.
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/reuse_en
 
Přemýšlejte, než řídíte
Chůze není jen dobrá pro vás; pomáhá také životnímu prostředí. Všichni však potřebujeme dopravu - k práci, k návštěvě rodiny nebo přátel, k cestování - proto je důležité, abychom se rozhodli šetřit emise CO2. Doprava je odpovědná za přibližně čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů v EU. A věděli jste, že více než polovina emisí CO2 z domácností v EU pochází z dopravních aktivit lidí, jako je jízda do práce nebo letadlem na dovolenou?
Volte moudře
•Nechte své auto doma. Každý litr paliva pro automobilové motory uvolní více než 2 kg CO2. To znamená, že u průměrného automobilu jedna nádrž paliva uvolňuje do atmosféry více než 100 kg CO2.
•Dobré alternativní způsoby, jak omezit dopravu osobním automobilem, jsou cyklistika, veřejná doprava a sdílení automobilů. Chůze je samozřejmě nejzelenější způsob dopravy!
•Jezděte vlakem. Jedna osoba, která cestuje sama autem, produkuje třikrát více emisí CO2 na kilometr, než kdyby cestovala vlakem.
•Prozkoumejte alternativy létání. Letecká doprava je nejrychleji rostoucím zdrojem emisí CO2 z dopravy. Zvažte jízdu vlakem, pokud cestujete jen několik stovek kilometrů nebo méně.
Když musíte řídit ...
•Způsob jízdy má velký dopad na množství paliva, které vaše auto používá, a na množství CO2, které vydává. Jednoduchým způsobem, jak zlepšit spotřebu paliva, je vyhnout se zbytečnému brzdění a akceleraci a dodržení správného nahuštění pneumatik.
•Pokud se střešní nosič nepoužívá, vyjměte jej. Prázdný střešní nosič zvyšuje aerodynamický odpor a spotřebu paliva a emise CO2 až o 10 %.
•Kupujete nové auto? Vyberte si s nízkou spotřebou paliva. Všichni výrobci automobilů musí zobrazovat emise CO2 a spotřebu paliva svých automobilů v showroomech a reklamách v EU.
Zelené cestování
•Zvažte „vyrovnání“ emisí CO2 z vaší cesty. Mnoho cestovních společností a dalších organizací vypočítá vaši emisní stopu a investuje odpovídající částku například do projektu obnovitelné energie nebo životního prostředí.
•Proč nezkusit ekoturistiku? Můžete hledat v katalogu ubytovacích služeb ekoznačky EU. https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/mobility_en
 
Přizpůsobte své nákupní a stravovací návyky
Dnes má mnoho z nás přístup k široké škále potravin a dalších produktů. Všechno, co kupujeme, od litru mléka po nový pár bot, musí být vyrobeno - a to generuje emise CO2. Navíc mnoho výrobních procesů poškozuje životní prostředí a klima.
Přeprava potravin letadlem z jedné strany světa na druhou vytváří 1 700krát více emisí CO2 než přeprava 50 km nákladním automobilem. K odlesňování přispívají neudržitelné lesnické postupy, které jsou odpovědné za přibližně 20 % celosvětových emisí CO2.
Nakupujte chytře
•Buďte vybíraví ohledně obalů: plastové obaly vytvářejí velké množství odpadu a často je obtížné je recyklovat. Pokuste se vyhnout baleným výrobkům a hledejte náplně produktů, jako je šampon.
•Používejte opakovaně použitelné tašky. A kupujte kuchyňské utěrky a toaletní papír z recyklovaného papíru.
•Než upgradujete své gadgety, zamyslete se dvakrát. Odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE) jsou nejrychleji rostoucí kategorií odpadů v EU.
•Kupujete zahradní nábytek nebo jiné dřevěné výrobky? Hledejte štítky FSC nebo PEFC, které zaručují, že dřevo bylo vytěženo udržitelným způsobem.
Jezte chytře
•Neplýtvejte s jídlem. Použijte pouze množství, které potřebujete, a zbytek si ponechte na později!
•Zvažte, jak se vyhnout produktům, které jsou nabízeny mimo sezónu. Pěstování potravin mimo jejich přirozené prostředí nebo normální vegetační období vyžaduje obrovské množství vody, energie a dalších zdrojů.
•Omyjte ovoce a zeleninu spíše v misce než pod tekoucí vodou. Zalévejte své rostliny zbývající vodou.
•Pokud budete jíst maso, nahraďte část své spotřeby červeného masa kuřecím masem, rybami nebo luštěninami. Přechod z hovězího na kuřecí může snížit uhlíkovou stopu vašeho jídla až o 75 %.
Ekoznačka
Ekoznačky EU identifikují produkty a služby se sníženým dopadem na životní prostředí. Dávejte si pozor na nákup žárovek, čisticích prostředků, počítačů, oblečení - i při rezervaci hotelového pokoje. Ekologickou značku EU nyní nese asi 70 000 produktů a služeb! https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/shopping_en
 
Šetřete vodu
•Používejte vodu zodpovědně. Pouze 2,5 % vody na Zemi je sladká voda. Z toho více než dvě třetiny jsou zmrzlé v ledovcích a polárních ledových „pahorcích“.
•Snížení spotřeby horké vody šetří energii - a peníze! Nainstalujte provzdušněné kohoutky a sprchové hlavice, abyste snížili spotřebu vody.
•Při čištění zubů vypněte kohoutek. Puštěný kohoutek plýtvá až 8 litry vody za minutu!
•Pokud kohoutek kape, opravte jej. V opačném případě můžete ztratit až 1 litr vody za hodinu, což je ekvivalent celé vany za týden.
•Zkontrolujte, zda vám neprotéká záchod. Unikající toaleta může vyplýtvat 200 litry vody za den, což je tolik jako 50 spláchnutí.
•Zalévejte své rostliny pozdě večer nebo brzy ráno, tak se odpařením ztratí méně vody.
•Použijte termosku. Když vaříte vodu na horký nápoj, vařte pouze tolik, kolik potřebujete, nebo nalijte přebytek do termosky, aby byla voda horká pro další šálek.
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/water_en
(10.1.2020)