Životní prostředí

Kaňon řeky Rio Coco v Nikaragui, jehož přírodní a kulturní dědictví objevila Česká geologická služba, byl 10. 7. jako první ve Střední Americe vyhlášen globálním geoparkem UNESCO. Jeho globální význam potvrdilo 209. zasedání Výkonné rady UNESCO v Paříži. Na vzniku geoparku se významným způsobem...
Třiadvacátý ročník Týdnů pro divočinu, během nichž se dobrovolníci každoročně zapojují do práce na obnově zdravého lesa, harmonické krajiny i vytváření míst pro divočinu, proběhne v letošním roce v osmi turnusech. Více než stovka účastníků se vydá pomáhat přírodě v cenných a chráněných územích...
Náklady skupiny Unipetrol na ochranu životního prostředí dosáhly v minulém roce historicky nejvyšší úrovně 2,26 miliardy korun. Jediný zpracovatel ropy a jeden z nejdůležitějších výrobců plastů v České republice navýšil částku o dvacet procent oproti roku 2018. Výdaje se týkaly především...
Průmysl se klimatické neutralitě nebrání, potřebuje ale jasně vědět, jaké bude mít navyšování klimatických ambicí dopady. Pokud bude snižování emisí příliš drastické a bez dostatečné podpory, mohl by kvůli tomu ztratit svou globální konkurenceschopnost. Evropská unie bude v roce 2050 vypouštět...
Společnost Air Products (NYSE: APD), přední světový producent průmyslových plynů, oznámila, že opět získala zlatou medaili za aktivity společenské odpovědnosti (CSR) od nadnárodní ratingové agentury EcoVadis. Je to již třetí rok v řadě, kdy získala nejvyšší ocenění za výsledky při ochraně a...
Ministerstvo životního prostředí souhlasí s 21 lokalitami navrženými Ministerstvem zemědělství k doplnění do tzv. Generelu LAPV, zjednodušeně řečeno na seznam míst, která budou do budoucna chráněná pro případnou výstavbu vodních nádrží. Ve stávajícím Generelu LAPV je již zařazeno 65 takových...
Společnost HP Inc. zveřejnila svoji Zprávu o udržitelném dopadu za rok 2019, v níž informuje o pokroku, který společnost učinila ve snaze zmenšit svou ekologickou stopu, podpořit ve větší míře rozmanitost a začleňování a posílit komunity po celém světě. Společnost HP oznámila nový závazek, kterým...
Evropské země usilují o zvýšení podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Ne každé se to však daří stejně. Obnovitelné zdroje energie jsou svou podstatou unikátní, nevyčerpatelné a čisté zdroje, jimiž se čím dál více nahrazují stará konvenční a znečišťující paliva. Mezi obnovitelné zdroje...
Ministři životního prostředí členských států EU prostřednictvím neformální videokonference 23. 6. diskutovali o tom, jak mohou iniciativy v rámci Zelené dohody pro Evropu pomoci obnově pandemií ochromené ekonomiky a budování odolnější a udržitelnější Evropy. Hovořili i o nedávno zveřejněném Plánu...
Správa CHKO Šumava minulý týden vydala rozhodnutí o povolení kácení z důvodu šíření kůrovce na většině území NPR Boubínský prales. Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, k tomu řekl: „Správa CHKO Šumava vydala výjimku ze zákona, v níž povolila Lesům ČR kácet na výrazné většině území NPR...
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>