Životní prostředí

Česká republika míří k bezemisní energetice, která bude místo uhlí využívat větší podíl jádra a obnovitelných zdrojů energie. V roce 2050 by měla dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality, kdy země zachytí přesně tolik emisí, kolik jich vyprodukuje. Náklady však budou astronomické a odhadují...
Přední světový výrobce pneumatik Nexen Tire zveřejnil svou první zprávu o udržitelnosti. Nastiňuje v ní udržitelné postupy společnosti i environmentální, sociální a ekonomické výsledky v roce 2019. Zároveň rozšiřuje svou politiku společenské odpovědnosti a to i směrem k dodavatelům. Nexen chce...
Ambiciózní cíle v oblasti snižování CO2, které si společnost Schüco stanovila společně se Světovým fondem na ochranu přírody (WWFN), přispějí k omezení globálního oteplování na 1,5 °C, v souladu s Pařížskou dohodou. Potvrzuje to iniciativa Science Based Targets  (SBTi), která podporuje firmy v...
Včely hrají důležitou úlohu v ekosystému jako „třetí partner“ při rozmnožování rostlin. Stavíme jim dřevěné úly v přírodě i na střechách domů. Novinkou jsou malé betonové hmyzí hotely pro divoké včely, obarvené speciálními anorganickými pigmenty chemické společnosti LANXESS. Klasické včely žijí...
Obnovený obecní jabloňový sad, nová lipová alej ke kostelu, přirozené zastínění dětského hřiště košatými javory, či odhlučnění silnice pomocí stromového větrolamu – to jsou jen namátkou vybrané příklady z 95 žádostí, které pro letošní rok schválila Nadace ČEZ v grantovém řízení Stromy....
Do podzimní obnovy lesů po klimatických kalamitách z posledních let se zapojí také příslušníci Armády České republiky (AČR). Vojáci pomohou s obnovou lesů po kůrovci, suchu a bořivých větrech ve všech čtyřech českých vojenských újezdech. Vyplývá to z aktuální dohody náčelníka generálního štábu AČR...
Vlastníci lesů i lesníci si naléhavě kladou otázky, jaké dřeviny mají vysazovat na holinách, způsobených kůrovcem, aby lesy zůstaly zachovány i pro budoucí generace. Řada vědců a vědeckých pracovišť se jim snaží pomoci nalézt odpověď. V současné době proto probíhá ve vědecké komunitě velmi důležitá...
Společnost Unilever, jeden z největších dodavatelů produktů pro domácnost, oznámila, že ve svých čisticích a pracích prostředcích do roku 2030 nahradí 100 % složek pocházejících z fosilních paliv složkami z obnovitelného či recyklovaného uhlíku. K tomuto kroku se společnost...
Vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve spolupráci s Českým rybářským svazem a Správou Krkonošského národního parku zkoumali ve vybraných lokalitách Krkonošského národního parku genetické struktury populací pstruha obecného potočního. Výsledky studie ukazují, že by se měl co nejméně uměle...
Společnost VELUX Group se zavazuje snížit svoje budoucí emise CO2 a vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu od svého vzniku v roce 1941 – což v úhrnu představuje 5,6 milionu tun CO2. Dosáhnout toho chce ve spolupráci s WWF a prostřednictvím lesních projektů, které budou cílit na změny klimatu, a...
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>