Životní prostředí

Problematika sucha, zemědělského i vodohospodářského, patří v posledních letech k velmi aktuálním. Současná situace, navzdory poměrně příznivému průběhu měsíce května 2020, tento trend potvrzuje. Kumulace suchých roků v řadě za sebou má za následek zhoršení projevů sucha, zejména...
Přes bohaté srážky posledních dní trápí stále část naší země důsledky dlouhodobého kumulovaného sucha v minulých 6 letech, především v hlubších vrstvách s negativními dopady na podzemní zdroje vody ve stovkách obcí. Vláda vyčlenila na boj se suchem dalších 6 miliard, některé samosprávy však s...
Tuzemské větrné elektrárny mohou v roce 2040 reálně pokrýt 31 % dnešní spotřeby elektřiny v Česku, a to po zohlednění všech omezení a praktických těžkostí spojených s jejich realizací. Vyplývá to z právě zveřejněné studie připravené Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR pro ČSVE a Komoru OZE....
Léto je na dosah, i tak rtuť teploměru občas klesne pod nulu. V Evropě a Asii jsou podobné situace rok od roku častější. Jediný pozdní mrazík přitom dokáže nedozírně poškodit lesy mírného pásma a tajgy. Dokazují to výsledky mezinárodního výzkumu, který analyzoval vrozené strategie odolnosti dřevin...
Tuto vytrvalou bylinu zahrádkáři nevidí rádi. Vyroste téměř kdekoli a těžko se likviduje. Kopřiva je přitom velmi zajímavým rodem. Zahrnuje asi šedesát druhů rozšířených téměř po celém světě na nejrůznějších stanovištích od nížin až po horské oblasti. Jaké druhy rostou u nás a čím jsou zajímavé? O...
Zcela inovativní přístup, jak zadržet vodu v krajině, byl experimentálně vyzkoušen v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Na severním svahu Velkého Javorníku byla těžkou technikou narušena nepoužívaná přibližovací linka na stahování dřeva. Po ní odtékalo při každém dešti velké množství vody do...
Další adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy mají zelenou. V pondělí 1. června 2020 začal příjem žádostí do nové výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Výzva je určena pro...
Koruny stromů neplní pouze funkci estetickou, ale především ryze praktickou. Ve svém stínu vytvářejí stabilnější prostředí, které chrání rostliny před teplotními extrémy, a ovlivňuje tak jejich reakci na globální oteplování. Ve studii zveřejněné v prestižním časopise Science to tvrdí mezinárodní...
Tropické lesy dokážou sice odolávat zvyšujícím se teplotám, ale pouze do určité míry, ukazuje nová studie uveřejněná v mezinárodním vědeckém časopise Science. I v teplejších podmínkách mohou nadále ukládat velké objemy uhlíku, pokud ovšem současně omezíme produkci skleníkových plynů. Na zmíněné...
Sucho v České republice pokračuje už šestým rokem. Projevuje se v úbytku podzemních, ale i povrchových vod, ty navíc z České republiky odtékají do okolních států. Dlouhodobě vyšší průměrné teploty zvyšují výpar vody. „O to víc je potřeba s dešťovou vodou na našem území dobře hospodařit a v...
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>