Životní prostředí

Ze Zprávy o životním prostředí České republiky 2019 vyplývá, že užívání pesticidů se poslední roky pomalu snižuje. Přispěl tomu i tlak organizací jako Hnutí DUHA či evropských ekologických organizací. Pesticidy v nadlimitním množství nebo “koktejlech” však lze stále nalézt zejména ve vodě, ale i v...
Ministerstvo zemědělství se nadále snaží protlačit výstavbu přehrady na řece Bečvě oproti variantě suchého poldru, který by přitom i podle dřívějších studií Povodí Moravy měl stejný protipovodňový efekt jako přehrada, zároveň však značně snižuje negativní následky v krajině. Proti výstavbě přehrady...
V Zemědělském výboru a Výboru pro životní prostředí budou 17. 2. poslanci projednávat návrh na zrušení předkupního práva státu k nezastavěným pozemkům v chráněných územích. Poslanci ODS Jan Zahradník a Petr Bendl jej navrhují připojit k takzvané invazní novele. Případné přijetí pozměňovacího návrhu...
Společnost Epson se poprvé umístila na prestižním seznamu „A List“ vydaném globální neziskovou environmentální organizací CDP (Carbon Disclosure Project) za své přední postavení v boji proti klimatickým změnám a ochraně vodních zdrojů. CDP je nezisková charitativní organizace, která spravuje...
V roce 2019 byla průměrná teplota v ČR již o 1,6 stupně vyšší, než byl průměr v letech 1981-2010 a dlouhodobé sucho pokračuje - tak popisuje tuzemské dopady změny klimatu Zpráva o životním prostředí v ČR 2019, kterou projednala vláda. Zpráva dále uvádí, že posledních pět let neklesají tuzemské...
Otázka ochrany životního prostředí nabývá společně s postupujícími klimatickými změnami na významu. Aby však odpovědné osoby mohly dělat fundovaná rozhodnutí, je třeba nejdříve zmapovat současnou situaci. Na řadu tak přichází sčítání lidu. „Data ze sčítání, ale i dalších statistických šetření tvoří...
Ministerstvo průmyslu a obchodu chce cestou tzv. vodních auditů předcházet dopadům sucha na podnikatele. Vyhlásilo novou výzvu z programu OPPIK a připravilo metodiku zacílenou na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Přínosem vodního auditu je šetrnější práce s vodou a...
Záběry rozbouřených toků při povodních v člověku vzbuzují představu, že po nich nezůstane kámen na kameni a vše živé přijde nazmar. Zjištění vědců z Biologického centra AV ČR jsou ovšem povzbudivá. Obsáhlý výzkum horského rybníku na jihu Čech potvrdil, že po dramatických událostech se ekosystém...
Jacques Aschenbroich, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Valeo, řekl: „Celý automobilový průmysl investuje nemalé prostředky do boje proti globálnímu oteplování. Ve skupině Valeo je snižování emisí CO2 hlavním bodem strategie již od roku 2010. Prodej výrobků, které pomáhají...
Denně vyrobí kyslík pro celou Ostravu a zachytí tisíce tun prachu, navíc zdarma stíní a zkrášlují své okolí. Řeč je o více než 100 000 stromů, které byly za posledních devět let vysazeny díky grantovému programu Stromy Nadace ČEZ. Jen loni podpořila 95 projektů výsadby po celé republice za 8...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>