Životní prostředí

Česko kvůli tomu bude muset platit astronomické částky za překročení limitů emisí Nepromyšlená živelná těžba českých lesů postižených hynutím smrkových a borových lesů má další, dosud nediskutované důsledky. Jen v roce 2019 uniklo díky těžbě lesů do atmosféry 15 milionů tun CO2. Uvádí to...
Prestižní odborný časopis Science publikoval objev výrazně rozšiřující naše znalosti o tom, jak rostliny vnímají svět kolem sebe. Velkým problémem dnešního zemědělství je zhutněná půda, která mimo jiné brzdí růst kořenů. Mezinárodní vědecký tým s českou účastí nyní zjistil, že kořeny by do ní...
Podle unikátního terénního monitoringu šelem na celém území České republiky se v roce 2020 nacházelo v České republice alespoň částečně dvaadvacet vlčích teritorií. Devatenáct z nich v pohraničních oblastech, některá na naše území zasahovala jen nepatrně. Ve čtrnácti případech se jednalo o smečky,...
Globální oteplování je realita, viník je znám a nyní je třeba se s ním vypořádat. Jak? Bezemisním průmyslem včetně energetiky, dopravou, zemědělstvím a tak dále. Na první pohled to vypadá jednoduše. Bohužel, jen na papíře. Realita je jiná. I když v Evropě v roce 2050 budeme mít...
Do našich životů začíná stále více zasahovat vodík. Vodík hraje stále větší a větší roli jako palivo, produkující při hoření jen vodní páru místo emisí CO2, jako chemická surovina, nahrazující v mnoha aplikacích uhlík, a jako nosič energie, umožňující ukládat energetické přebytky. Vodík se sice ve...
Úsilí společnosti LANXESS při řešení změny klimatu bylo znovu oceněno největší globální iniciativou CDP (Carbon Disclosure Project). V nejnovějším hodnocení je společnost zaměřená na speciální chemikálie znovu v prestižním seznamu „Climate A List“, ve kterém je pouze 270 subjektů z celého světa. Je...
Příprava protipovodňových opatření na řece Bečvě pokračuje výkupy pozemků pod budoucím vodním dílem Skalička, technickými i přírodě blízkými opatřeními. Letos bude také dokončena analýza, na základě které bude vybrána nejvhodnější varianta vodního díla Skalička. Materiál o stavu protipovodňových...
MŽP spustilo záchranný program pro dvě vzácné rostliny – hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův. Program by měl zajistit, aby fialové květy hořečků z naší přírody úplně nezmizely. V současnosti totiž zdobívají už jen několik desítek luk a pastvin. Opatření pro zlepšení stavu populací a k...
Více než 31 milionů korun na ekovýchovné a informační projekty nabídne Státní fond životního prostředí ČR z Norských fondů. V čerstvě vyhlášené dotační výzvě „Reine“ podpoří projekty ve čtyřech oblastech – ochrana ekosystémů, ovzduší, vod a adaptace na změnu klimatu. Počítá jak s podporou výukových...
Dalších více než sto obcí získá dotační podporu na své investice. Celkem se jedná o téměř 700 milionů korun, které obce použijí na posílení či výstavbu nových zdrojů pitné vody, čištění vody odpadní nebo díky nim zafinancují zpracování dokumentace k vodohospodářským a krajino - hydrologickým...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>