Finance

Na základě pokynu ministra financí Zbyňka Stanjury provedl auditorský tým Ministerstva financí (dále MF) v únoru 2022 interní audit vybraných činností Odboru vnějších vztahů a komunikace v období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021. Audit prověřoval především činnost vybraných zaměstnanců tohoto odboru a...
Plánované úspory ve státním rozpočtu se týkají i Ministerstva práce a sociálních věcí, které dohromady ušetří bezmála 6 miliard korun. Úspory resort našel mimo jiné v provozních a investičních výdajích – celkem 1,05 miliardy korun. Další více než 1,3 miliardy úřad uspoří díky využití...
Předpokládaný deficit v přepracovaném návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022 bude 280 mld. Kč. Oproti původnímu návrhu minulé vlády to je o 96,6 mld. Kč méně, meziročně pak o rovných 220 mld. Kč méně. Celkové příjmy v novém rozpočtu pro rok 2022 dosáhnou 1 613,2 mld. Kč a celkové výdaje 1...
Mladé nadějné firmy by stěží mohly růst bez andělských investorů. Jejich peníze rozhodnou, zda se dobrý nápad jednou změní v prosperující firmu. Andělské investování je však v Česku stále na začátku a ucelená data o chování investorů chybí. Mezinárodní syndikát andělských investorů DEPO Angels,...
Poradenská společnost BDO oznamuje rekordní finanční výsledky za rok 2021. Tržby společnosti činí přes 0,6 miliardy korun. Meziročně jde v ČR o 13% nárůst, globálně pak celá síť vyrostla o 11 %. Tahounem jsou pro ni stále tradiční služby v oblasti auditu, účetnictví a daní. Společnost rostla i...
Ve čtvrtek 3. února proběhla na Ministerstvu financí schůzka viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Alaina Pillouxe s ministrem financí a guvernérem EBRD za ČR Zbyňkem Stanjurou. Hlavním tématem jednání bylo zaměření projektů, které EBRD v ČR připravuje v návaznosti na loňské...
Společnost ČEPRO dosáhla v roce 2021 rekordního zisku před zdaněním ve výši 2,065 mld. Kč. Firma pokračuje v úspěšné obchodní strategii a prokázala schopnost efektivně reagovat na tržní a celospolečenské změny, které provázeli rok 2021.    Po ekonomickém útlumu v roce 2020...
Celní správa ČR zaevidovala ke konci uplynulého roku na svých účtech příjmy v celkové výši 163,9 mld. Kč. V této částce je zahrnuta spotřební daň, clo a daň z přidané hodnoty při dovozu, výnos z vymáhání některých pokut a poplatků (tzv. dělené správy), ekologická daň a správní poplatky. Inkaso...
Dánský výrobce kolaborativních robotů Universal Robots oznámil dosud rekordní roční tržby za rok 2021 ve výši 311 milionů dolarů. To je o 41 % více než v roce 2020 a o 23 % více než v roce 2019. „Universal Robots má za sebou skvělý rok. Vyrábíme sofistikovaná zařízení ve vysoké kvalitě a takto...
Český startup Fondee, který mění způsob, jakým Češi uvažují o penězích, přivítal do svých řad novou provozní ředitelku. Stala se jí Laureen Höllge (28), která dříve pracovala jako konzultantka a má zkušenosti také v pozici marketingové manažerky. Neřekne si jinak než Lóra a ve Fondee bude...
V pondělí 17. ledna se sešla Rada pro fondy Evropské unie na pracovní úrovni, která projednala aktuální stav čerpání z fondů EU v končícím programovém období 2014-2020 i stav přípravy nového období 2021-2027. Stranou nezůstalo ani blížící se předsednictví ČR Rady EU, při kterém chce MMR upozornit...
Banka CREDITAS od 17. ledna nabízí na Spořicím účtu+ pro nové vklady sazbu až 3,6 % p. a. pro zůstatek do 350 tisíc korun a 2,6 % p. a. pro část zůstatku nad 350 tisíc. „Jdeme cestou akce, kdy u nově vložených peněz – tedy u převodů z jiných bank či hotovostních vkladů - budou stávající sazby...
Česká platforma BrikkApp nově spouští možnost přímého investování. Nejnižší částka, kterou lze investovat, je 1 000 Kč. Investorům nyní BrikkApp umožňuje participovat na výnosů z realitních projektů z České republiky, Rakouska, Německa a Nizozemí, a to již na pěti platformách v první...
Mezinárodní IT holding Solitea zahájil nový rok velkou mezinárodní transakcí. Prodal jednu z firem svého portfolia – rakouského dodavatele ERP řešení JET ERP. Kupujícím je jeden z nejvýznamnějších globálních poskytovatelů podnikového softwaru, americký Aptean. Podle Solitey byl exit mimořádně...
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v listopadu zvýšily reálně o 11,7 %, bez očištění o 13,2 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,0 %. Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy snížily v listopadu reálně o...
Státní dluh vzrostl v roce 2021 na 2 466 mld. Kč, tj. 40,8 % HDP. V roce 2021 přesáhl státní dluh hranici 40 % HDP, když v absolutní hodnotě k 31. prosinci 2021 činil 2 466 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 416 mld. Kč. V relativním vyjádření tak státní dluh dosáhl konkrétní výše 40,8 %...
Díky rozhodnutí Evropské komise bude do 30. června 2022 pokračovat prominutí DPH a cla na dovoz zdravotnických pomůcek veřejnými institucemi, které jsou následně přímo využity v boji s pandemií, nebo za stejným účelem rozdány. Na základě tohoto rozhodnutí je od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 ve 23...
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,6 %, ceny průmyslových výrobců o 1,2 % a ceny stavebních prací o 0,4 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 14,6 %, ceny průmyslových výrobců o 13,5 %, stavebních prací o 7,9 % a tržních...
Poslanecká sněmovna dnes na návrh Senátu zvolila novým členem Národní rozpočtové rady Ing. Mojmíra Hampla, MSc., Ph.D. (nar. 1975). Výkonu funkce se ujme složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, jež lze očekávat začátkem ledna. Mojmír Hampl v Národní rozpočtové radě (Radě) doplní...
V čerpání evropské finanční podpory z mimořádného nástroje ReactEU určeného na podporu boje s epidemií patří k nejúspěšnějším Česká republika: té schválila Evropská komise z tohoto zdroje téměř 22 miliard korun jako jedné z prvních zemí. Tato finanční pomoc míří do zdravotnictví, integrovaného...
Pod hlavičkou Ministerstva financí proběhl 2. prosince již jedenáctý ročník konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží s názvem „Investment Treaty Arbitration Conference“. Již tradiční konference funguje jako mezinárodní, odborné fórum pro výměnu zkušeností v oblasti...
V říjnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 1,5 %, dovozní ceny o 2,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,9 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 7,5 %, dovozní ceny o 9,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,8 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v říjnu zvýšily o 1,5 % (po očištění o...
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v říjnu zvýšily reálně o 7,2 %, bez očištění o 5,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,4 %. Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v říjnu reálně o 1,4 %,...
Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva spravedlnosti (MSp) za rok 2020. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MSp předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Závěrečný účet a údaje předkládané pro hodnocení...
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejnil kontrolní závěr týkající se hospodaření Generálního finančního ředitelství (GFŘ) s peněžními prostředky a majetkem státu v letech 2018 až 2019. Generální finanční ředitelství konstatuje, že závěry v tiskové zprávě NKÚ neodrážejí skutečnosti zjištěné v rámci...
Hospodaření veřejných financí bylo v letech 2020 a 2021 velkou měrou zatíženo situací vyvolanou epidemií koronaviru, jejími ekonomickými důsledky, opatřeními provedenými v oblasti zdravotnictví a stimulační fiskální politiky. Pokles ekonomiky a významné kompenzace soukromému i veřejnému sektoru...
NKÚ prověřil hospodaření Generálního finančního ředitelství (GFŘ) s prostředky a vybraným majetkem státu, a to v letech 2018 až 2020. Kontrola se zaměřila hlavně na to, jak GFŘ pronajímalo nemovitosti, jak zacházelo s nepotřebným majetkem, uzavíralo smlouvy či evidovalo majetek. Kromě toho se...
V září 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,9 %, dovozní ceny o 1,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 7,5 %, dovozní ceny o 8,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,8 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v září zvýšily o 0,9 % (po očištění o kurzový...
Inflace napříč státy Evropské unie (EU) neklesá. Její meziroční míra, která je ovlivněná hlavně růstem cen energií už o sedm desetin procentního bodu překonala zářijové hodnoty. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Statistický úřad Evropské unie (Eurostat). Právě energetika je oborem, který se...
Ve 3. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 9,5 %, bez očištění o 8,9 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 2,6 %. Vývoj ve 3. čtvrtletí 2021 Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy...
Chytrý Honza, jedna z prvních českých online platforem ve světě finančních poradců, po ročním úsilí dokončuje rozsáhlou restrukturalizaci. Výsledkem by mělo být dosažení zisku a zvýšení obratu o třicet procent na 600 milionů korun. Pro úspěšnou obrodu společnosti byly důležité především dva pilíře,...
Rozhodčí tribunál jednohlasně zamítl všechny hlavní body žaloby společnosti Pawlowski AG pro domnělé zmaření developerského projektu. Česká republika tak v arbitrážním řízení uhájila proti společnosti Pawlowski AG údajnou škodu přesahující 5,2 mld. Kč. Dle odůvodnění tribunálu společnost Pawlowski...
Český fintech startup Fondee, který zpřístupňuje lidem investování, spustil reklamní kampaň, která upozorňuje na inflaci. Startup manželů Evy a Honzy Hlavsových na vysoký růst cen reaguje sloganem „Nespořte. Investujte!“. Snaží se vysvětlit, že s úrokem 0,5 % na spořicích účtech a zároveň inflací,...
Spotřebitelské ceny vzrostly v září proti srpnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 4,9 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Meziměsíční srovnání V oddíle bydlení vzrostly ceny elektřiny o 1,1 % a...
IndexRPSN IndexRPSN (průměrná Roční Procentní Sazba Nákladů) podle statistiky České národní banky (ČNB) stoupl u hypotečních úvěrů z červnových 2,26 % na 2,34 % v červenci, a v srpnu pokračoval v mírném růstu a dosáhl 2,41 %. Tempo navyšování tak už od jara osciluje mezi 0,06 a 0,08...
Ministři financí Visegrádské skupiny Mihály Varga (HU), Tadeusz Kościński (POL), Igor Matovič (SVK) a Alena Schillerová (CZE) 29. 9. v Budapešti v rámci maďarského předsednictví V4 podepsali deklaraci o prohloubení spolupráce v hospodářské a finanční oblasti. Deklarace navazuje na memorandum o...
Je blockchain technologií pouze pro fanoušky a první uživatele, nebo již přišel čas masivní adopce? Má Evropa potenciál jako budoucí fintech velmoc a jak je na tom v porovnání s USA a Asií? I to budou témata dalšího online eventu v režii investiční skupiny DEPO Ventures, který ve čtvrtek 30. září...
Ceny SDGs každoročně oceňují projekty, které mění Česko i svět k lepšímu a přispívají k naplňování cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs). Letošním vítězem v kategorii Byznys se stal český startup Datlab, který se zaměřuje na odhalování nejasností ve veřejných zakázkách a...
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) přijala tzv. Country Strategy pro Českou Republiku. Jedná se o hlavní investiční strategii na následujících 3-5 let, během kterých EBRD plánuje v ČR investovat přibližně 100-200 mil. EUR ročně primárně v soukromém sektoru a podpořit tak hospodářské oživení...
Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 1,2 %, stavebních prací o 1,1 % a tržních služeb pro podniky o 0,6 %, ceny zemědělských výrobců klesly o 1,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 7,9 %, ceny průmyslových výrobců o 9,3 %, stavebních prací o 6,6 % a tržních služeb pro...
Na neformálním setkání Rady Ecofin pod vedením slovinského předsednictví debatovali ministři financí Evropské unie o digitální transformaci ve světě financí a o problematice udržitelného financování. Tématem bylo také zdanění digitální ekonomiky a dodržování fiskálních pravidel. Ministři financí v...
Již potřetí pořádá investiční skupina DEPO Ventures konferenci Engaged Investments. Letos se uskuteční 5. října v coworkingovém prostoru HubHub Paláce ARA v Praze. Jejím cílem je zvýšit zájem o investování do startupů a přinést ambiciózním mladým projektům z Evropy potřebný kapitál. Konference...
Do meziresortního připomínkového řízení míří balíček novel zákonů na posílení mezinárodní spolupráce při potírání daňových úniků. Právě boj proti daňovým únikům dlouhodobě patří mezi klíčové priority Ministerstva financí. Předložený návrh implementuje novelu směrnice o správní daňové spolupráci...
IndexRPSN (průměrná Roční Procentní Sazba Nákladů) podle statistiky České národní banky (ČNB) stoupl u hypotečních úvěrů z červnových 2,26 % na 2,34 % v červenci, a pokračuje tak v mírném růstu oscilujícím mezi 0,06 a 0,08 procentního bodu měsíčně. Úroková sazba kopíruje tentýž trend a stoupla...
V návaznosti na oznámení pololetních výsledků hospodaření společností VGP NV k 30.6.2021 tímto společnost vydává následující oznámení i v českém jazyce. Dne 27. srpna 2021 přijala správní rada společnosti VGP rozhodnutí požádat o stažení akcií VGP z hlavního trhu pražské burzy (PSE -...
Český startup Fondee, který do Česka přinesl jednoduchou cestu k investování dle západního vzoru, získal pro svůj další rozvoj, regionální expanzi, personální růst a také na podporu marketingu milion eur, tedy něco přes 25 milionů korun. Do startupu vkládá prostředky skupina soukromých investorů...
V portfoliu investorů, ale také drobných střadatelů jsou dnes dluhopisy již standardním finančním produktem, který dokáže zhodnotit volný kapitál či úspory a nenechá je podlehnout inflaci. Dluhopisem je nazýván zastupitelný cenný papír (anglicky Bond), s nímž je spojeno právo na splacení dlužné...
Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 1,6 % a stavebních prací o 1,0 %, klesly ceny zemědělských výrobců o 1,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 5,2 %, ceny průmyslových výrobců o 7,8 %, stavebních prací o 5,6 % a tržních...
Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Jedná se o implementaci evropské směrnice, která nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v rámci Evropské unie. Účinnost novely je navržena k 1. 11. 2022 a k 13. 2. 2023. Mezi hlavní...
Nejvyšší kontrolní úřad vydal své každoroční stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu. Hospodaření státu skončilo v roce 2020 s deficitem 367,4 miliardy korun. Jedná se o nejvyšší schodek v dějinách samostatné ČR. S pandemií covid-19 přitom podle pokladního plnění Ministerstva financí...
Záznamy: 51 - 100 ze 547
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>