Lidé

(k nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci)   Zátěž teplem při práci se vyskytuje na venkovním pracovišti, kterým se rozumí pracoviště, které není nebo je jen částečně chráněno před venkovními vlivy,...
Počet cizinců v Česku roste, a to zejména díky příchozím ze zemí Evropské unie. Koncem loňska (2017) u nás bylo evidováno 527 tisíc cizinců. Jejich počet se od roku 2010 nepřetržitě zvyšuje. Přicházejí sem hlavně za prací. „Nejpočetnějšími skupinami cizinců jsou občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu...
Z posledního globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad vyplynulo, že i když mezi českými zaměstnanci (64 % dotazovaných) stále převládá tradiční způsob práce, tj. v kanceláři během běžné pracovní doby, oproti zbytku světa zaostávají v osobním pracovním kontaktu se...
Češi stráví v práci o cca 14 % víc času než Němci. Naši západní sousedé odpracují v průměru zhruba 35 hodin za týden, v Česku naopak přes 7 % pracovníků pracuje víc než 50 hodin týdně. Navzdory vyššímu počtu odpracovaných hodin se průměrná mzda v Česku pohybuje pouze na 30 procentech Německa....
V průběhu 8hodinového pracovního dne pracuje průměrný zaměstnanec přibližně tři hodiny, přesněji dvě hodiny a 53 minut.  K tomuto závěru došla společnost Vouchercloud, která se ve Velké Británii dotazovala zaměstnanců pracujících v kancelářích (1989 respondentů starších 18 let) na jejich...
Evropská komise 13. 3. přijala nové konkrétnější iniciativy na další rozvoj evropského pilíře sociálních práv. Je jím návrh na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, oznámeného předsedou Junckerem v projevu o stavu Unie v roce 2017, jakož i iniciativu zajišťující přístup všech...
Zavádění robotické automatizace, technologií strojového učení a umělé inteligence, stejně jako preference mladých lidí, vyžadujících pokud možno co největší flexibilitu, dávají v oboru sdílených podnikových služeb vzniknout zcela novým profesím. Již dnes česká centra hledají pracovníky například na...
Českým průmyslově orientovaným firmám chybí podle Svazu průmyslu a dopravy ČR až 240 tisíc lidí. Největší personální „hlad“ je po specialistech ve strojírenství, elektrotechnice a IT. Nedostatek potřebné pracovní síly brzdí rozvoj tuzemských průmyslových výrobců a v konečném důsledku tak ohrožuje...
Novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku tzv. otcovskou, platí od 1. 2. 2018. Tatínkové tak mohou od února využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. Nástup na otcovskou dovolenou je možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovskou nelze...
Během loňského roku zrealizovali zaměstnanci Úřadu práce ČR celkem 17 262 osobních monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů. Celkový počet všech kontaktů za toto období činil 37 319. Díky proaktivní komunikaci se ÚP ČR podařilo získat informace o plánovaném vytvoření 64 163 volných pracovních míst....
Zatímco v roce 2016 poskytl Úřad práce ČR prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi 9 255 mil. Kč, loni to bylo 7 364 mil. Kč. Celkový objem takto vyplacených prostředků klesá už od roku 2014. Důvodem je kromě příznivého stavu české ekonomiky, kdy se daří umisťovat dlouhodobě nezaměstnané...
V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 24 945 kontrol. Z tohoto počtu se 8 623 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 6 158 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na...
Společnost Vaše nároky.cz, která mimo jiné pomáhá zaměstnancům řešit finanční spory se zaměstnavateli, ročně zpracovává tisíce dotazů týkajících se práv občanů. Jelikož se v 5 % z celkového počtu dotazů občané ptali na problematiku přesčasů, vydaly Vaše nároky.cz ve spolupráci s právníkem...
Paní Radka stejně jako stovky dalších zaměstnanců v Česku uvěřila svému zaměstnavateli a podepsala dohodu o ukončení pracovního poměru, i když s ukončením v žádném případě nesouhlasila. Připravila se tím o odstupné i další výhody. Zaměstnavatelé přitom nejčastěji používají trik tzv. výpovědi...
Záznamy: 51 - 64 ze 64
<< 1 | 2