Životní prostředí

Česká republika se od září připojuje k více než 80 organizacím, 60 hubům a 400 partnerům Společnosti pro znalosti a inovace v oblasti klimatu (Climate-KIC) Evropského institutu pro inovace a technologie (EIT). Organizace Climate-KIC již v Evropě podpořila více než 1 600 start-upů, pomohla...
Zemědělská krajina, která tvoří přibližně polovinu rozlohy České republiky, se v posledních desetiletích kvůli intenzivnímu zemědělskému hospodaření zásadně změnila. Velká nečleněná pole, specializace na pěstování pouze několika druhů plodin a plošné používání chemických prostředků vedly k tomu, že...
Komentář lesnického experta Hnutí DUHA Jaromíra Bláhy k připravované rozsáhlé reorganizaci státního podniku Lesy České republiky, při které se ruší čtyři krajská ředitelství, všechny oblastní správy toků a na severní Moravě slučují lesní správy. Dnes o tom informovaly Hospodářské noviny. "Hnutí...
Na základě dramatického poklesu populace tetřívka obecného v České republice a zjištěného obdobného trendu ve Skandinávii navázali zaměstnanci Útvaru myslivosti Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) spolupráci s Norským ústavem pro výzkum přírody (Norwegian Institute for...
Vlastníci lesů, správci, lesní hospodáři i úředníci státní správy lesů potřebují pro dlouhodobé, koncepční, strategické plánování, jak v budoucnosti pečovat o naše lesy, spolehlivé prognostické nástroje klimatických změn. V souvislosti s obnovou Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) a v návaznosti...
Připravené investice se mohou spustit. Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci 2,7 miliard korun šesti stovkám úspěšných žadatelů. Podpora míří především do obcí, které s její pomocí zrenovují veřejné budovy, začnou využívat srážkovou vodu, nebo zajistí efektivnější zpracování...
Hospodaření s vodou patří mezi nejčastěji skloňované téma politiky, odborníky, podnikateli, zemědělci a občany. Základ mají všechny úvahy stejný. Je jím sucho, s tím související pokles spodních vod a problémy se zásobováním pitnou vodou. Zde si dovolíme citovat z nedávné tiskové...
V červnovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo dlouhodobě velmi diskutovaným tématem, kterým je změna klimatu na Zemi. Z výsledku průzkumu jsme vybrali: Zajímalo nás, co si o tomto tématu myslí česká veřejnost. Konkrétně jsme zjišťovali, jestli se čeští občané zajímají o problematiku změny...
Ve své nové zprávě Evropský účetní dvůr kritizuje Evropskou komisi a členské státy za neschopnost zastavit pokles volně žijících opylovačů. Jejich úbytek zapříčiněný zejména průmyslovým zemědělstvím zásadně ohrožuje naši schopnost produkovat potraviny. Mezi volně žijící opylovače patří kromě...
P&G sníží emise skleníkových plynů o 50 % a pro všechny výrobní závody do roku 2030 bude nakupovat 100 % obnovitelné elektřiny. Bude pokračovat v klimatických řešeních, která vyrovnají její uhlíkovou stopu vznikající při emisích skleníkových plynů z provozu. Společnost Procter & Gamble se...
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>