Zeměpis hladu

Mnohem závažnější než erose původního bohatství, postupující pozvolna, je prudká erose bohatství lidského, úpadek člověka způsobený hladem a podvýživou. Stačí, když si povšimneme, že na celém Dálném Východě počet podvyživených přesahuje 90 procent obyvatelstva; že více než dvě třetiny obyvatelstva...
Jiné teorie o hladu obviňují přírodu, že tuto pohromu nepřímo zavinila tím, že dala člověku schopnost nadměrně reprodukce, která způsobila přelidněnost země.  Do této kategorie patří neomalthusovci, kteří oživují teorie známého anglického národohospodáře Thomase Roberta Malthuse z konce...
Civilisace odborníků Tato omezenost rozhledu je rovněž charakteristická pro západní civilisaci. Od poloviny 19. století rozvíjí se u nás typ universálního vyučování, který se nesnaží podat celkový obraz světa, ale jen údaje o dílčích skutečnostech didakticky rozdělených pod záminkou, že to je...
O to, aby hlad byl otázkou, jíž není radno se zbývat, bojují ještě silnější důvody než morální předsudky. Jsou to důvody hluboko zakořeněné přímo v srdci světa – hospodářské zájmy, zájmy vládnoucích privilegovaných menšin, které dělaly vše, jen aby z moderního intelektuálního obzoru...
Podle statistik zemře každý den ve světě až 5000 dětí v důsledku hladu a podvýživy. Pro každou mámu je hrozné, když přijde z nejrůznějšího důvodu o své dítě. A dívat se, jak její potomek umírá proto, že ho nemá čím nakrmit a nemůže mu pomoci, je dvojnásob strašné. Musí tomu tak být a proč...
<< 1 | 2 | 3