Zeměpis hladu

Podívejme se nyní, jak působí na duševní stav jiný typ hladu, který je méně zjevný, ale za to působí déle a trvaleji – chronický hlad nebo nedostatek ve výživě. Zatím co akutní hlad vyvádí člověka z rovnováhy a vyvolává obvykle nenormální vzrušení, chronický hlad vyvolává spíše depresi a...
Probrali jsme nejdůležitější formy hladu a jeho zvláštní rysy. Ještě než tuto kapitolu zakončíme, musíme poznamenat, že je zcela výjimečné, aby se jeden typ nedostatku vyskytoval sám o sobě. Je naopak běžné, že právě řada různých nedostatků vyvolává krajně složité patologické následky. Je dnes...
Jiným projevem specifického hladu, který po dlouhou dobu trýznil lidstvo, jsou bezpochyby kurděje. Kurděje jsou známy od nejstarších dob. Hippokrates mluví ve svých spisech o odporné nemoci, která vyvolává časté krvácení a vředy dásní. Všude, kde člověk dosáhl určitého stupně civilisace a tím také...
Španělský lékař na dvoře Filipa V., Gaspar Casal, již v roce 1735 podrobně popsal klinické příznaky strašné nemoci známé pod jménem „růže“, protože jedním z nejznámějších jejich příznaků bylo, že na kůži nemocného se objevily červené skvrny podobné růžovým listům. I když se tato nemoc...
Nejrozmanitější a množstvím odstínů nejbohatší mezi všemi skupinami specifického hladu je bezpochyby hlad po vitaminech. Je také v současné době nejlépe znám. Doba, kdy vitaminy byly pokládány za záhadné látky s tajemnými a zázračnými účinky, již dávno minula. Dnes jména a vlastnosti...
Fosfor je minerální látka, která je v lidském organismu nejvíce rozšířena, neboť je součástí jádra všech buněk a napomáhá tvoření kostní tkáně. U člověka nejsou známy charakteristické projevy nedostatku tohoto prvku, který je obsažen ve velkém množství vyživovacích látek, takže kterýkoli...
Jiný druh specifického hladu u lidí velmi rozšířený je nedostatek některých základních minerálů. Důležitost minerálních solí ve výživě je stejně velká jako počet kalorií nebo minimální, k životu nezbytné množství bílkovin. Výživa, která neobsahuje určitou dávku na příklad vápna nebo železa, i...
Jednou z nejvážnějších a nejrozšířenějších forem nedostatku, specifického hladu, je nedostatek bílkovin. Bílkoviny jsou hlavní součástí stavby živé protoplasmy a znamenají tedy přímo podstatu života. Jsou to velmi složité chemické látky, jež produkují rostliny za použití dusíku ze země, uhlíku...
Zatím co hladové epidemie, období akutního hladu, ve středověku velmi běžné, jsou dík sociálnímu pokroku stále na ústupu, případy specifického hladu jsou stále častější a vážnější. Skrytý hlad je dnes nejtypičtější formou hladu způsobovaného člověkem samým. Tento skrytý hlad ohrožuje...
Hlad je zjev velmi rozmanitý. Na mlhavém obraze celkového hladu můžeme pozorovat nejrůznější odstíny; od nejčernějšího, nejvýraznějšího celkového hladu akutního, úplného vyčerpání, který dělá ze svých obětí živé přízraky, až k typu skrytého nebo specifického hladu, který působí nepozorovaně,...
Mnohem závažnější než erose původního bohatství, postupující pozvolna, je prudká erose bohatství lidského, úpadek člověka způsobený hladem a podvýživou. Stačí, když si povšimneme, že na celém Dálném Východě počet podvyživených přesahuje 90 procent obyvatelstva; že více než dvě třetiny obyvatelstva...
Jiné teorie o hladu obviňují přírodu, že tuto pohromu nepřímo zavinila tím, že dala člověku schopnost nadměrně reprodukce, která způsobila přelidněnost země.  Do této kategorie patří neomalthusovci, kteří oživují teorie známého anglického národohospodáře Thomase Roberta Malthuse z konce...
Civilisace odborníků Tato omezenost rozhledu je rovněž charakteristická pro západní civilisaci. Od poloviny 19. století rozvíjí se u nás typ universálního vyučování, který se nesnaží podat celkový obraz světa, ale jen údaje o dílčích skutečnostech didakticky rozdělených pod záminkou, že to je...
O to, aby hlad byl otázkou, jíž není radno se zbývat, bojují ještě silnější důvody než morální předsudky. Jsou to důvody hluboko zakořeněné přímo v srdci světa – hospodářské zájmy, zájmy vládnoucích privilegovaných menšin, které dělaly vše, jen aby z moderního intelektuálního obzoru...
Podle statistik zemře každý den ve světě až 5000 dětí v důsledku hladu a podvýživy. Pro každou mámu je hrozné, když přijde z nejrůznějšího důvodu o své dítě. A dívat se, jak její potomek umírá proto, že ho nemá čím nakrmit a nemůže mu pomoci, je dvojnásob strašné. Musí tomu tak být a proč...
<< 1 | 2 | 3