VVI

Společnost atlantis telecom, poskytovatel služeb v oblasti distribuce ICT technologií a vývoje softwaru na českém trhu, oznámila, že vybavila technologií Aruba laboratoř Fakulty elektrotechnické na ČVUT v Praze pro výukové účely. S kapacitou 20 míst umožní Laboratoř sítí a elektronických...
Koncern Siemens hodlá koupit společnost Process Systems Enterprise (PSE), která patří mezi přední technologické dodavatele softwaru a služeb pro pokročilé modelování procesů na světě. Pokročilé modelování se využívá v oblasti digitálního výzkumu a vývoje nebo při navrhování a provozu v procesním...
Jak správně propojit svět podnikání se světem výzkumu a vývoje? I v tomto případě platí, že úspěšná bývají jednoduchá řešení, která reagují na skutečné potřeby podnikatelů a výzkumníků. A právě takovým se ukázala být platforma „Trh inovací“ prezentovaná i na veletrhu a festivalu Future Port Prague,...
Společnost Renishaw uvádí na trh novou sondu RFP fringe probe určenou pro použití s pětiosým měřicím systémem REVO pro souřadnicové měřicí stroje (CMM). Sonda RFP pro bezkontaktní 3D skenování tak zvyšuje výkonnost a kapacitu celého měřicího multisenzorového systému se zaměřením na velmi přesné...
Společnost Hyundai Motor Group (HMG) vyvinula nového nositelného průmyslového robota VEX (Vest Exoskeleton), který podporuje zaměstnance výrobních závodů při dlouhodobém vykonávání pracovních úkonů nad hlavou. VEX zvyšuje fyzickou sílu zaměstnance imitováním pohybu lidských kloubů, což zlepšuje...
Mezinárodním tým vědců, mezi nimiž byli i odborníci z Olomouce, přečetl po šesti letech dědičnou informaci hrachu setého.  Informuje o tom prestižní vědecký časopis Nature Genetics. Tento objev přispěje ke šlechtění nových odrůd, díky nimž by se mohl hrách v České republice začít opět pěstovat...
Světové logistické firmy, banky nebo obchodní řetězce už zkoušejí aplikace, které používají blockchain pro evidenci dokumentů nebo transakcí. Zatím jim hlavně snižují náklady. V Česku jako první otevírá blockchain firmám Elektrotechnická asociace České republiky, člen SP ČR. Důvěra se dá prodávat...
Společnost ABB dodá integrované systémové balíčky pro lodní bagry postavené firmou Keppel Offshore & Marine pro společnost Van Oord. Zajistí tak první komplexní automatický a navigační systém pro námořní průmysl ABB připraví dodávku v rámci unikátní zakázky dvou největších lodních bagrů pro...
Renishaw, přední světová společnost v oboru strojírenských a vědeckých technologií, podpořila tým studentů Brunelské univerzity v Londýně na mezinárodní soutěži Formula Student, kde bylo úkolem zkonstruovat vlastní závodní vůz. Zástupci společnosti obohatili tým Brunel Racing svými odbornými...
Politici nyní více než kdy dříve potřebují opírat svá rozhodnutí o expertní vědecká stanoviska. Politické otázky, u nichž je vědecký pohled nejpotřebnější, ovšem bývají tytéž, kde je věda sama o sobě často složitá a nejednoznačná. Zdůrazňuje to červencová zpráva evropských akademií věd. Rozsáhlá...
Kromě energetických a medicínských zakázek se v ÚJV Řež řeší i řada atypických projektů. Oddělení radiační chemie a kvalifikace na prostředí, které provozuje několik kobaltových ozařovačů, nemá o takové kuriozity nouzi. Kobaltové ozařovny slouží primárně pro simulaci podmínek provozů jaderných...
Intenzívnější propojování výuky studentů vysoké školy univerzitního typu s výzkumem, vývojem a zkušebnictvím státního podniku Ministerstva obrany. To je jeden z cílů spolupráce mezi Vojenským technickým ústavem, s. p. a Českým vysokým učením technickým v Praze z již uzavřeného Memoranda v oblasti...
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 Vojenského technického ústavu, s. p. disponuje od roku 2016 unikátní zkušební technologií, kterou je tříosý seismický hydrodynamický stand, jenž je schopen generovat vibrace současně ve všech třech osách. Použitím 3D standu lze ověřit nejen seismickou...
Mezinárodnímu týmu pod vedením Petra Kabátha z Astronomického ústavu AV ČR se podařilo nalézt stopy atomárního sodíku u plynných exoplanet WASP-76b a WASP-127b. Objev, publikovaný v americkém časopise The Astronomical Journal, posouvá astronomii od pouhého objevování exoplanet k jejich...
Společnost Hyundai zveřejnila výsledky svého prvního partnerství s programem Intelligent Mobility (IM) Accelerator. IM Accelerator oficiálně zahájil spolupráci s další skupinou partnerských společností 3. července.  Společnosti Hyundai a Kia se společně připojily k programu IM Accelerator v...
Společnost Hyundai Motor Group (HMG) začala realizovat řadu zásadních změn ve výzkumných a vývojových organizacích a vývojových procesech. Jejich cílem je urychlit reakce na změny ve vývoji technologií pro budoucí mobilitu. Nový přístup klade ještě větší důraz na požadavky zákazníků a zefektivní...
Společnost HUTIRA–BRNO, významný dodavatel malých vodoměrných šachet Modulo a Compozit pro český a slovenský trh, rozšířila portfolio těchto produktů. Nové modely nyní při zachování malé velikosti a kompaktního tvaru vykazují nosnost 25 tun, resp. až 40 tun a lze je tak bezpečně instalovat i...
Digitální technologie i umělá inteligence, ale třeba i zavlažování suché krajiny či výzkum reakcí na extrémní stres. To byla témata Česko-izraelského inovačního fóra v pražském Černínském paláci. Po dva dny, 12. a 13. června, se na něm scházeli jak čeští a zahraniční vědci a vývojáři, tak zástupci...
Prozkoumat funkci jednotlivých molekul uvnitř buněk či nakrájet jedinou bakteriální buňku na plátky o tloušťce 100 nanometrů, a to při teplotě minus 100 stupňů Celsia – i takovým dovednostem se právě učí studenti a mladí vědci z celé Evropy, kteří přijeli do Českých Budějovic. Biologické centrum AV...
Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se za přítomnosti zástupce generálního ředitele Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie Khalila Rouhany uskutečnila slavnostní ceremonie umístění tzv. „EuroHPC petascale superpočítače“ v IT4Innovations národním superpočítačovém...
Kreativní a vývojářská agentura BlueGhost, která již více než 15 let přináší řešení pro design a programování webů, představila ve spolupráci s mezinárodní poradenskou společností PwC při veřejné prezentaci svůj pohled na to, jak má správně vypadat zadání ze strany klienta. To, že designer...
Společnosti Hyundai Motor Group (HMG) a Aurora Innovation Inc. oznámily, že Hyundai Motor Company a Kia Motors Corporation uskutečnily investici do společnosti Aurora s cílem urychlit vývoj technologií pro autonomní vozidla. Tento krok upevní dosavadní strategické partnerství, které...
Nové světlo do nejasností a dlouhodobých sporů o původu, příbuznosti a migracích prapůvodních Eskymáků, indiánů jazykové rodiny na-dené a obyvatel Kamčatky vnáší nová rozsáhlá studie 35 vědců z Evropy, Ameriky a Ruska. Genetici použili arzenál nejnovějších genetických metod, shromáždili velké...
Může guma a plast z pneumatik vyplavených do řek a jiných vodních toků přispívat k znečištění odpadních vod? Skupina vědců z Dánska tento problém ověřuje s využitím Ramanova mikroskopu od Renishaw. Mikroplasty jsou malé, obtížně detekovatelné částice, které se z různých...
Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 31. května 2019 vyhlásilo III.  Výzvu programu podpory Spolupráce – Technologické platformy v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace pro III. Výzvu programu podpory Spolupráce –...
Na vzpomínkové akci v Řeži vzdali hold památce světově uznávaného fyzika, nestora českého jaderného výzkumu. Pamětní deska v našem areálu ho bude připomínat i jako jednoho ze zakladatelů naší společnosti. Díky němu dnes patří Česká republika mezi 30 zemí světa, které jsou schopny provozovat a...
Učená společnost, sdružení výjimečných vědeckých osobností, si připomíná čtvrtstoletí své existence. V květnu roku 1994 ji spoluzakládal například chemik Otto Wichterle či fyzikální chemik Rudolf Zahradník, cílem bylo navázat na tradici Královské české společnosti nauk sklonku 18. století. Toto...
Společnost LANXESS posouvá hranice v oblasti vývoje zakázkových vysokovýkonných plastů zase o kus dál. S využitím umělé inteligence (UI) chce tato společnost zabývající se speciálními chemickými látkami dramaticky zkrátit dobu potřebnou k vývoji nových materiálů. Za tímto účelem...
Startupový inkubátor UP21 přivítal v Praze startupy Visegrádské čtyřky vybrané do programu V4 Startup Force, jehož je partnerem. Cílem je nejen propojování účastníků programu s lokální startupovou scénou, ale také s českými firmami a investory. V sídle UP21 v Karlíně se sešly zdejší inkubované...
Memorandum svými podpisy stvrdili rektor Západočeské univerzity (ZČU) Miroslav Holeček, prezident Obchodní a průmyslové komory (IHK) Regensburg Michael Matt a předseda představenstva této komory Jürgen Helmes a za Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru Praha (ČNOPK) prezident Jörg Mathew a...
Ve dnech 29. a 30. dubna se na půdě Nanyang Technological University Singapore uskutečnilo již druhé pracovní setkání zástupců VŠCHT Praha a prestižní singapurské univerzity, které navázalo na únorový pražský workshop a lednový podpis memoranda o vzájemné spolupráci. Hlavním cílem setkání bylo...
Čtvrtý ústav Akademie věd – Fyzikální ústav – se stal držitelem certifikátu HR Excellence in Research, který uděluje Evropská komise. Jako největší pracoviště Akademie věd se tak zařadil do prestižní skupiny evropských institucí majících právo používat tuto certifikaci. Certifikát je udělován...
Dne 7. května proběhl v sídle Technologické agentury České republiky (TA ČR) již šestý Česko-tchajwanský technologický den, jehož cílem bylo další prohloubení společných aktivit obou zemí v oblasti vědy a techniky. V reprezentativním prostředí dejvické vily Lanna pak na konferenci navázala...
V Pardubicích se na dva dny setkali zájemci o problematiku spin-off společností využívajících výsledků výzkumné a vývojové činnosti výzkumných organizací. Téma je velmi aktuální i vzhledem k tomu, že jeden pilíř nově schválené Inovační strategie ČR 2019–2030 se specificky věnuje podpoře start-up a...
Davy turistů, které se procházejí po třetím nádvoří Pražského hradu a obdivují impozantní krásu katedrály svatého Víta, nemají tušení, že pouhých pár metrů pod jejich nohama se nacházejí další památky: desítky metrů středověkých vykopávek,  o které pečuje Archeologický ústav Akademie věd....
Nový vyrovnávací laserový systém XK10 společnosti Renishaw, určený k použití během sestavování a seřizování obráběcích strojů, nahrazuje potřebu ustavovacích artefaktů. Lze jej použít na lineárních vedeních stroje k ověření jejich přímosti, pravoúhlosti, rovinnosti a sklonu, jakož i vyhodnocení...
Nová publikace odborníků Akademie věd České Republiky upozorňuje na nebezpečí a rizika, která představují sesuvy při budování sídel a infrastruktury. Jejím cílem je přispět k tomu, aby sesuvy, jako v určitém smyslu slova skrytou hrozbu, úřady, projektanti a stavitelé nepodceňovali, ale aby je řádně...
Navýšit podíl tepelných čerpadel na trhu snížením spotřeby elektřiny a zároveň zvýšením ekologické šetrnosti. To byl hlavní cíl unikátního projektu, na kterém spolupracovali výzkumníci české firmy Honeywell s odborníky ze strojní fakulty ČVUT. Vyvinuli nové algoritmy řízení a optimalizace tepelných...
Automaticky rozpoznat kvalitu a vady dřeva a podle toho volit způsob dalšího zpracování. Takový je v kostce záměr Tuomase Eeroly z finské Lappeenranta University of Technology, který nyní pobývá na Fakultě informačních technologií VUT a ke svému výzkumu používá algoritmy a zkušenosti českých...
Globální strojírenská společnost Renishaw představila nový systém lišt QuickLoad™, který rozšířil řadu jejích metrologických upínacích prvků. Systém byl speciálně vyvinut pro použití na souřadnicových měřicích strojích, aby spolu s upínacími deskami QuickLoad zajišťoval bezpečné upnutí...
Premiér Andrej Babiš, který je současně předsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), v rámci návštěvy Spojených států amerických absolvoval společně s místopředsedou RVVI Karlem Havlíčkem řadu důležitých jednání, zaměřených rovněž na spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. Ústředním...
Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Technologické agentury ČR se dohodli na prohloubení spolupráce. Více chce Svaz průmyslu spolupracovat i s celým Týmem Česko, kam TA ČR patří, a který podporuje české firmy v rozvoji podnikání a v expanzi na zahraničí trhy. Svaz průmyslu a dopravy ČR má velký...
Budějovický Budvar nahradil stávající RFID systém real-time lokačním systémem Sewio aby digitalizoval pohyb  a snížil výdaje na provoz Sewio, výrobce real-time lokalizačního systému (RTLS) pro digitalizaci pohybu uvnitř hal, oznámil, že národní podnik Budějovický Budvar úspěšně nahradil jeho...
Sourozencům Athertonovým, mnohonásobným mistrům světa v závodění na horských kolech, dopomohla k realizaci snu o vlastní prémiové značce multilaserová 3D tiskárna od firmy Renishaw. Globální strojírenská společnost Renishaw spolupracuje s novou značkou horských kol Atherton Bikes, pro...
Na přelomu ledna a února se uskutečnila v Brně třídenní celostátní konference nazvaná Roboty 2019 věnovaná otázkám robotizace v českém průmyslu. Této problematice se již po řadu let věnuje vydavatelství Trade Media International, která byla i letos pořadatelem akce. Pokračující robotizace Z...
Rodinná firma Viking Mašek se sídlem ve středočeské Vlašimi patří k předním světovým výrobcům balicí techniky. Zaměřuje se zejména na potravinářský a farmaceutický průmysl a pro řízení svých strojů využívá nejen řídicí systémy Siemens Simatic a Simotion, ale i pohony a další technologie Siemens....
Fyzikální ústav Akademie věd ČR postaví v Praze Na Slovance v rámci projektu SOLID 21 Nový pavilon s multifunkčním přednáškovým sálem, laboratořemi, kancelářemi a kvalitním zázemím pro vědecké pracovníky i doktorské studenty. Autorem architektonického návrhu je Bogle Architects...
Společnosti ExxonMobil a Renewable Energy Group (REG) oznámily podpis dohody o výzkumu s firmou Clariant. Cílem je zhodnotit využití celulózových sacharidů ze zdrojů, jakým je například zemědělský odpad, k výrobě biopaliv, a tedy přispět ke snižování emisí skleníkových plynů. Nové partnerství...
Budeme implantáty pro naše těla tisknout na 3D tiskárnách? Po úspěšné léčbě 71letého pacienta z Walesu, který je díky kovovému implantátu hrudníku schopen vést plnohodnotný život, už zbývá určit jen kdy, jak často a při jakých indikacích. Nemocnice plánují zavést nový postup při léčbě...
Palivová společnost Rosatomu TVEL dodala do Egypta komponenty jaderného paliva určeného pro výzkumný reaktor  ETRR-2. Komponenty byly vyrobeny v podniku Novosibirskij zavod chimkoncentratov (NZCHK, součást TVELu), který je v rámci Rosatomu hlavním výrobcem jaderného paliva a jeho komponent pro...
Záznamy: 151 - 200 ze 246
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>