Milí návštěvníci webu. Kromě dalších novinek jsme se v letošním rozhodli přinášet každý den text jedné nebo i několika národních a znárodněných písní a říkadel. Důvod je následující. Od mala jsem s rodiči jezdil k babičce do Chorvatska, kde v Daruvaru a jeho okolí žije početná česká menšina. Dodnes tam dodržují naše tradice a se zájmem sledují dění v Česku a na Slovensku zejména prostřednictvím televize. Dechovku, jakou mají například v Končanici, u nás uvidíte jen málokde. Naši krajané se podle mne umí více radovat ze života než my v jejich původní vlasti. Zpěv je doprovází doslova všude. A zpívají tam písničky, které u nás mnohdy upadly v zapomenutí. Dříve i nyní jsem byl nejednou vyzván, abych se přidal. Nad mojí odpovědí, že bych to udělal rád, ale tu či onu písničku neznám, jen kroutili hlavou. Znají totiž mnoho písní, které jejich předky doprovázely za časů Rakouska-Uherska na cestě do nového domova. Není proto od věci připomenout je. Při jejich výběru čerpáme z různých pramenů, za základ jsme zvolili Storchův zpěvní věnec, uspořádal ho Josef Kalenský, Anthologii z národních písní československých (1871), kterou uspořádal František Bartoš a Špalíček národních písní a říkadel, který upravil Jan Siedel. Rád bych na závěr ocitoval ze Špalíčku: „Národní píseň provází člověka celým jeho životem, jde s ním po všech jeho cestách za štěstím, za prací, do nových krajů a míst. A tak se stane, že píseň z jednoho kraje najdeme v mnoho obdobách v krajích jiných, takže je velmi nesnadno někdy bezpečně zjistit pravý domov této písně, žijící bez zápisu a not, jenom v ústech lidu… V národních písních je všude hlavním motivem textu běh celého lidského života, ať je to narození, láska, svatba, stáří i smrt. A nebudeme jistě daleko od pravdy, řekneme-li, že právě toto nejtěsnější splynutí písně s lidským osudem a životem je základem oné kouzelné životnosti národních písní, která jim zaručila, že přetrvaly celá staletí se všemi bouřemi a otřesy a stále při tom zůstávaly výrazem osobní radosti a smutku člověka, který je prožil.“
František Petružalek

Národní zpěvník

Těšme se blahou nadějí Těšme se blahou nadějí, že se vrátí zlaté časy, že nám opět zajasnějí české meče, české hlasy, český kroj ať každý nese i vše obyčeje dávné, nade všecko ono slavné staročeské: Milujme se, nedejme se, vybijme se, napijme se, a pak vybijeme se! Amen! rač to Bože dáti! oroduj za...
Zachovalý synek Když jsem já ty koně pásal, přišla na mne dřímota, dřímo-dřímo-dřímotinka, koně vešli do žita.   Přišel na mne šelma sedlák, toho žita hospodář. „Co ty šelmo! co tu děláš, že ty koně v žitě máš?“   A já nejsem žádný šelma, já jsem hodné matky syn: kdyby mně to jiný...
Těžká rada Šel Jukel na pivo na dobré pivíčko; šla žena pro Jukla: „Pojď domů brzíčko!“ Jukel nechce domů jít, že se mu chce ještě pít: že půjde na pivo na dobré pivíčko.   Poslala pro psíka, aby pes Jukla kous: pes nechce Jukla kousat, Jukel nechce domů jít, že se mu chce ještě pít; že půjde...
Staročeský povzdech Aby nás pán Bůh miloval, miloval, hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal, nic nežádáme jenom to samé, aby nás pán Bůh miloval, miloval.   Aby vás pán Bůh miloval, miloval, hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal: nic nežádáme, jenom to samé, aby vás pán Bůh miloval,...
Strejček Nimra Strejček Nimra koupil šimla za půl páta tolaru; přijel domů, popad ženu, tancoval s ní maděru.   Náš tatíček, nebožtíček, dej mu Pán Bůh království: on pomáhal starým pannám leckdys k ňáké radosti.   Náš tatíček, nebožtíček, dej mu Pán Bůh nebesa: on vozíval staré panny na...
Krádež Naše Káča pláče, co je jí? Ukradli ji sukni zloději.   Ukradli ji taky střevíce, aby nechodila k muzice.   Ukradli jí taky dřeváky, aby nechodila s vojáky.   Tatík čaroděj Náš tatíček, nebožtíček ledacos věděl, nám ubohým cikáňatům nic nepověděl! uměl pít, uměl...
Sláva ti, vlasti má Sláva ti, vlasti má! ty´s rekův otčina, sláva vám, vojíni, i praporům! Zavzněte bubny, prapory zavějte, válečné písně, bratři, zapějte! Po staročesku buď zazpíváno, po táboritsku buď bojováno!   Sláva ti, vlasti má! ty´s pravdu hájila, i teď jí věrna buď, vzdor...
Mládenecká My jsme čupr mládenci a žijem bez starostí, třebas jsme peněz neměli mažeme šišku dosti, zlá huba na nás neplatí, my čupr panny máme a proto sklenku pozdvihněm a čupr zazpíváme: Ať žijí čupr mládenci bez starosti, jen v radosti, ať žijí čupr mládenci, sláva jim!   Naše Praha,...
Nitra Nitra milá, Nitra, ty vysoká Nitra! kde že sú te časy, v kterých si ty kvitla?   Nitra milá, Nitra, ty slovenská máti! čo pozrem na tebe, musím zaplakati.   Ty si bola někdy všeckých krajin hlava, v ktorých tečie Dunaj, Visla i Morava.   Ty si bola bydlo krále...
Národní Nechť velebí Vlach své ráje, dubové ať Němec háje: my chválíme s láskou pravou vlasti naše nad Vltavou, slavná jesti Česká zem!   Českým zpěvem Balt pohanský zákon uslyšel křesťanský; českým mečem před Tatary obhájen byl rozkvět jarý osvěty a svobody.   Dotud stojí pomník...
Manželská láska Aj ženko, ženko má, ženko má maličká, a já ťa radši mám, než husar koníčka.   Husar má koníčka pro svoje jezdění, a já ťa, ženko, mám pro své potěšení.   Poslední vůle Kdybych já věděl, že letos umru, dal bych si dělat dubovou truhlu.   Dubovou truhlu a zlaté...
Píseň Slovana Slovan jsem a Slovan budu, černé čižmy nosit budu, černé čižmy od čižmára, ostruhenky od kovára.   Šablenka brušená, to je moje žena, ona mě vyseká až bude potreba. Hujajá, hujajá, hujajá, hujajá, ona mě vyseká, až bude potreba.   Šablenka brušená na obě dvě strany, ona mě...
Moravo, Moravo, Moravičko milá! Co z tebe pochází chasa ušlechtilá.   Chasa ušlechtilá, žádostiva boje; a jaké to koňstvo rodí půda tvoje!   Moravo, Moravo, Moravičko drahá! proč se přidržuješ úhlavního vraha?   Úhlavního vraha, Pánbůh na to patří, že jsme my Čechové tvoji...
Vlastenecká Vlasti své buď, Čechu, věrný, je to zákon boží; vlasť tě živí a když skonáš, v lůno své tě složí; darmo na tom světě širém hledáš jiné vlasti: zde ti žití, zde umříti, v rozkoši i strasti!   To ta země, kde tvých otců tekla krev pramenem, to ta země oslavená mnohým svatým...
Píseň Čecha Kde můj je kraj, kde má je vlasť? To jméno má největší slast! Není to blud, není to klam, zem českou za svou vlasť že mám: není mi země jako země, hlas přírody to volá ve mně, a srdce mé volá s plesem, v Čechách jen já že doma jsem.   Zde jsem zrozen a pěstován, od matky...
Kde domov můj? Kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě stkví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to jest ta krásná země, země česká, domov můj!   Kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu...
<< 1 | 2 | 3